Nederlandse AI Coalitie

Artificiële Intelligentie (AI) wordt sterk bepalend voor ons toekomstige welvaart en welzijn. Door het generieke karakter zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij als geheel. De voortvarendheid waarmee wij nu handelen bepaalt de controle over onze toekomst met significante effecten binnen 10 jaar. Nederland moet daarom een sterke en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Alleen door een proactieve inzet van AI kunnen wij als Nederland mede bepalen hoe AI wordt toegepast voor sociale en economische uitdagingen en daar voordeel uithalen. Dit vereist een collaboratieve ketenaanpak, waarbij overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken.  

NL AIC

Om dit te realiseren en de Nederlandse AI-activiteiten te stimuleren, is de Nederlandse AI Coalitie opgezet (NL AIC). De NL AIC is een publiek-private samenwerking, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken. De coalitie heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. Ze wil Nederland in een voorhoedepositie krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. De NL AIC moet gaan functioneren als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land.   

Bouwstenen

De Coalitie werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, human capital, research en innovatie, data delen, maatschappelijke acceptatie en inclusie en startups en scale-ups, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden, zoals energie en duurzaamheid, veiligheid vrede en recht en de technische industrie. Dit zijn organisatie- en sectoroverstijgende thema’s waarvan publieke en private partijen aangeven de sterkste toevoegende waarde te zien voor de NL AIC. 

ECP

Voor de Coalitie fungeert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving als de faciliterende kern en heeft een coördinerende rol. Ze geeft inhoudelijke ondersteuning als secretaris van de Coalitie Desk en is verantwoordelijk voor de communicatie. 

 

Artificial Intelligence

Kunstmatige Intelligentie (of AI, Artificial Intelligence) is geen futuristische revolutie die ons ineens overkomt. Jaren geleden is deze ontwikkeling onze samenleving al binnengekomen. Beetje bij beetje zal het een grotere rol ga... + Meer over Artificial Intelligence

Betrokken ECP'ers

Anne Botman

Janna Hollema

Stefan Leijnen

Coen Wesselman

Sander Ruiter

Ellen Ter Beek

Tijs Koops

Daniël Frijters

Rene Montenarie