Artificiële Intelligentie (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Als systeemtechnologie zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij als geheel. De voortvarendheid waarmee wij nu handelen, bepaalt de controle over onze toekomst met significante effecten binnen 10 jaar. Het is daarom van belang dat Nederland een sterke en onderscheidende positie opbouwt en onderhoudt in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Alleen door een proactieve inzet van AI kunnen wij als Nederland mede bepalen hoe AI wordt toegepast voor sociale en economische uitdagingen en daar voordeel uithalen. AI is geen doel op zich, maar een krachtig middel om onze internationale concurrentiepositie te kunnen behouden en uitbouwen en economische en maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Nederlandse AI Coalitie

Het komt nu aan op de implementatie van bovengenoemde visie. De Nederlandse AI Coalitie levert hier graag een bijdrage aan voor welvaart en welzijn in Nederland. Als publiek-privaat samenwerkingsverband bestaat de NL AIC uit meer dan 500 partijen vanuit de overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap, en maatschappelijke organisaties. De coalitie zet zich vanaf de start in 2019 in om Nederlandse activiteiten in AI te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. Met de ambitie de kansen van AI ten volle te benutten voor Nederland, in Europese context.

Op basis van een integrale aanpak met intensieve betrokkenheid van de overheid met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. De urgentie, de proactieve, lerende en integrale aanpak, het betrekken van alle stakeholders en het voeren van het maatschappelijk debat zijn en blijven leidend voor de NL AIC om Nederland zelf te laten besluiten hoe ze AI wil inzetten voor welvaart en welzijn. Met de NL AIC als dé katalysator van AI-toepassingen in Nederland. Interesse in de activiteiten van de NL AIC? Kijk hier voor een compilatie van de afgelopen vier jaar.

Nationaal Groeifonds programma AiNed

Eén van de NL AIC initiatieven is de ontwikkeling van het AiNed programma. Dit programma helpt Nederlandse bedrijven en publieke instellingen essentiële stappen te zetten met AI die van groot economisch én maatschappelijk belang zijn. Het AiNed programma is tot stand gekomen dankzij bijdragen vanuit een veelheid aan stakeholders, partners en deelnemers afkomstig uit het AI-netwerk en het ecosysteem van de NL AIC. Het Nationaal Groeifonds heeft aan het AiNed programma een budget van 204,5 miljoen euro toegewezen. Kijk hier voor meer informatie over het AiNed programma.

Rol ECP

Voor de NL AIC fungeert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving als de faciliterende kern en heeft een coördinerende rol. Ze geeft inhoudelijke ondersteuning als secretaris van de Coalitiedesk en is verantwoordelijk voor de communicatie. Daarnaast is ECP inhoudelijk betrokken bij de werkgroep Human Capital.

Artificial Intelligence

Kunstmatige Intelligentie (of AI, Artificial Intelligence) is geen futuristische revolutie die ons ineens overkomt. Jaren geleden is deze ontwikkeling onze samenleving al binnengekomen. Beetje bij beetje zal het een grotere rol ga... + Meer over Artificial Intelligence

Betrokken ECP'ers

Pooja Storm

Sophie van Eck

Marvin van Haelen

Sabine Herbrink 

Náhani Oosterwijk

Pieter van Kuilenburg

Willeke Klinker

Laurens van der Molen

René Montenarie