Artificiële Intelligentie (AI) wordt sterk bepalend voor ons toekomstige welvaart en welzijn. Door het generieke karakter zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij als geheel. De voortvarendheid waarmee wij nu handelen bepaalt de controle over onze toekomst met significante effecten binnen 10 jaar. Nederland moet daarom een sterke en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Alleen door een proactieve inzet van AI kunnen wij als Nederland mede bepalen hoe AI wordt toegepast voor sociale en economische uitdagingen en daar voordeel uithalen. Dit vereist een collaboratieve ketenaanpak, waarbij overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken.  

NL AIC

Om dit te realiseren en de Nederlandse AI-activiteiten te stimuleren, is de Nederlandse AI Coalitie opgezet (NL AIC). De NL AIC is een publiek-private samenwerking, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken. De coalitie heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. Ze wil Nederland in een voorhoedepositie krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. De NL AIC moet gaan functioneren als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land.   

Bouwstenen

De Coalitie werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s (ook wel bouwstenen genoemd: human capital, research en innovatie, data delen, mensgerichte AI en startups en scale-ups, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden, zoals o.a. gezondheid en zorg, onderwijs, haven en martiem, energie en duurzaamheid, veiligheid vrede en recht en de technische industrie.

2021

Het doel van 2021 is een aantal grote inhoudelijke programma’s te starten voor deelnemers die participeren in één van de 13 toepassingsgebieden en de bouwstenen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de toegekende kickstartmiddelen (een startimpuls van 23,5 miljoen euro van het kabinet voor onderzoek naar en het ontwikkelen van AI-toepassingen. NL AIC hoopt in de eerste helft van 2021 het AI-investeringsplan AiNed uit het Nationale Groeifonds van het Kabinet gefinancierd te krijgen. De kickstartmiddelen zijn voor 2021 gereserveerd voor onder andere human capital, datadelen en het opstarten van z.g. ELSA-labs (Ethical Legal Societal Aspects Labs) voor het aanjagen van de ontwikkeling en het gebruik van mensgerichte AI-toepassingen.

ECP

Voor de Coalitie fungeert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving als de faciliterende kern en heeft een coördinerende rol. Ze geeft inhoudelijke ondersteuning als secretaris van de Coalitie Desk en is verantwoordelijk voor de communicatie. Daarnaast is ECP inhoudelijk betrokken bij de bouwstenen Human Capital en Mensgerichte AI.

Artificial Intelligence

Kunstmatige Intelligentie (of AI, Artificial Intelligence) is geen futuristische revolutie die ons ineens overkomt. Jaren geleden is deze ontwikkeling onze samenleving al binnengekomen. Beetje bij beetje zal het een grotere rol ga... + Meer over Artificial Intelligence

Betrokken ECP'ers

Pieter van Kuilenburg

Sanderijn Vermeeren

Anne Botman

Edwin Borst

Stefan Leijnen

Coen Wesselman

Sander Ruiter

Maaike Heijltjes

Rianne Klein

Daniël Tijink

Rene Montenarie