De digitalisering van de samenleving veroorzaakt een enorme toename van de hoeveelheid gegenereerde, opgeslagen en gedeelde data. Deze grote hoeveelheden data brengen eigen uitdagingen met zich mee, zeker ten aanzien van zinvol gebruik. Toch zijn deze data ook de belofte voor het oplossen van veel van onze maatschappelijke uitdagingen. Of het nu klimaat, zorg, of veiligheid betreft; alle grote maatschappelijke uitdagingen zijn complex, sterk multidisciplinair van aard en alleen op te lossen aan de hand van heel veel informatie. Commit2Data is het meerjarig nationale onderzoeksprogramma waarin big data en data analytics centraal staat.

Projecten

Momenteel lopen er ruim 45 onderzoeksprojecten in negen sectoren en er zijn meer dan 100 wetenschappers aangesteld. Het programma kenmerkt zich door sterke publiek-private samenwerking. Inmiddels werken binnen alle projecten meer dan 110 private partijen samen met universiteiten, umc’s, hogescholen en andere publieke onderzoeksinstellingen. De gemene deler tussen alle onderzoeksprojecten is dataonderzoek, maar veel projecten komen ook voort uit verschillende sectoren zoals logistiek en smart industry. Resultaten en kennis moeten buiten de sectorale silo’s beschikbaar komen.  

Kennisdeling

Commit2Data stimuleert daarom kennisdeling zowel naar de samenleving als tussen de cross-sectorale projecten. De komende jaren zet Commit2Data sterk in op het vertalen van de onderzoeksresultaten naar toepassingen en toepassingsgebieden (valorisatie)Mede door de betrokkenheid van veel bedrijven is gebleken dat de potentie hiervoor groot is. 

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving ondersteunt het programmabureau van Commit2Data door het leveren van een secretaris en het ondersteunen op het gebied van organisatie en communicatie.

Impact en gebruik van data

In onze informatiemaatschappij vertegenwoordigt data veel waarde. Aan klanten kan precies worden aangeboden wat ze nodig hebben, terrorisme en criminaliteit kunnen beter opgespoord en voorkomen worden en fraude kan effectiever bes... + Meer over Impact en gebruik van data

Betrokken ECP'ers

Laurens van der Molen

Aldert de Jongste

Daniël Frijters

Betrokken Deelnemers