De digitalisering van de samenleving veroorzaakt een enorme toename van de hoeveelheid gegenereerde, opgeslagen en gedeelde data. Slim gebruik van grote hoeveelheden data (Big Data) kan bijdragen aan de economische ontwikkeling van Nederland en aan het oplossen van verschillende maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie en het slimmer organiseren van de zorg. Om het gebruik van Big Data verder te ontwikkelen, is Commit2Data in 2016 in het leven geroepen als programma van Topsector ICT. Commit2Data is een meerjarig nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma op basis van publiek-private samenwerking (PPS), gericht op cross-sectorale samenwerking aan big data vraagstukken.

Projecten

Binnen Commit2Data zijn er ruim 60 onderzoeksprojecten in negen sectoren, van logistiek tot energie en van smart culture tot zorg. In de onderzoeksprojecten zijn meer dan 150 wetenschappers aangesteld. Inmiddels werken binnen alle projecten meer dan 200 private partijen samen met universiteiten, UMC’s, hogescholen en andere publieke onderzoeksinstellingen. Door het samenbrengen van wetenschap en bedrijfsleven, biedt Commit2Data een uitgelezen mogelijkheid om nieuwe businessmodellen en -kansen te ontdekken. Het programma kent drie pijlers: naast het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek richt Commit2Data zich op het valoriseren en dissemineren van de onderzoeksresultaten uit de verschillende projecten. Resultaten en kennis moeten omgezet worden in toepassingen en ook buiten de sectorale silo’s beschikbaar komen.

Kennisdeling en toepassing

Commit2Data stimuleert kennisdeling van onderzoeksresultaten en vraagstukken zowel naar de samenleving als tussen de projecten. Om van onderzoekresultaat naar toepassing te komen, heeft Commit2Data een valorisatieprogramma ingericht. Mede door de betrokkenheid van veel bedrijven is gebleken dat de potentie voor het valoriseren van resultaten groot is. Een deel van die potentie is inmiddels gerealiseerd in de vorm van bijvoorbeeld de ontwikkeling van prototypes en de oprichting van een commerciële onderneming.

Afronding

Eind 2024 wordt Commit2Data beëindigd, het grootste deel van de onderzoeksprojecten is dan afgerond. De focus ligt op valorisatie en verspreiding van de onderzoeksresultaten, ook buiten de wetenschappelijke gemeenschap.

Rol ECP

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving ondersteunt het programmabureau van Commit2Data door het leveren van een secretaris en het ondersteunen op het gebied van organisatie en communicatie.

Impact en gebruik van data

In onze informatiemaatschappij vertegenwoordigt data veel waarde. Aan klanten kan precies worden aangeboden wat ze nodig hebben, terrorisme en criminaliteit kunnen beter opgespoord en voorkomen worden en fraude kan effectiever bes... + Meer over Impact en gebruik van data

Gerelateerde links

Betrokken ECP'ers

Pieter van Kuilenburg

Coen Wesselman

Aldert de Jongste

René Montenarie

Betrokken Deelnemers