De digitalisering van de samenleving veroorzaakt een enorme toename van de hoeveelheid gegenereerde, opgeslagen en gedeelde data. In deze data bergt zich de belofte voor het oplossen van veel van onze maatschappelijke uitdagingen. Of het nu klimaat, zorg, of veiligheid betreft; alle grote maatschappelijke uitdagingen zijn complex, sterk multidisciplinair van aard en alleen op te lossen aan de hand van heel veel informatie. Het bewerken, analyseren, opslaan en delen van dit soort grote hoeveelheden data brengt echter eigen uitdagingen met zich mee. Op veel vlakken rond het gebruik van data is nog onderzoek nodig. Commit2Data is het meerjarig nationale onderzoeksprogramma waarin data en data analytics centraal staat.

Projecten

Momenteel lopen er ruim 50 onderzoeksprojecten in negen sectoren en er zijn meer dan 150 wetenschappers aangesteld. Het programma kenmerkt zich door sterke publiek-private samenwerking. Inmiddels werken binnen alle projecten meer dan 200 private partijen samen met universiteiten, umc’s, hogescholen en andere publieke onderzoeksinstellingen. De gemene deler tussen alle onderzoeksprojecten is dataonderzoek, maar er lopen projecten in praktisch alle sectoren, denk hierbij aan logistiek, smart industry, energie, etc.. Het programma Commit2Data drijft op drie pijlers: naast het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek richt het zich op het valoriseren en dissemineren van de onderzoeksresultaten uit de verschillende projecten. Resultaten en kennis moeten omgezet worden in toepassingen en ook buiten de sectorale silo’s beschikbaar komen.

Kennisdeling en toepassing

Commit2Data stimuleert kennisdeling van onderzoeksresultaten en vraagstukken zowel naar de samenleving als tussen de projecten. Om van onderzoekresultaat naar toepassing te komen, heeft Commit2Data een valorisatieprogramma ingericht. Mede door de betrokkenheid van veel bedrijven is gebleken dat de potentie voor het valoriseren van resultaten groot is. Binnen het valorisatieprogramma zijn een aantal instrumenten beschikbaar. Dit varieert van masterclasses gericht op het delen van generieke kennis rond valorsiatie tot projectgerichte begeleiding en coaching en er is een valorisatiefonds waarmee doelgericht stappen in het valorisatieproces kunnen worden ondersteund (denk aan businessplannen, marktverkenningen, het ontwikkelen van demonstrators of apps).

Rol ECP

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving ondersteunt het programmabureau van Commit2Data door het leveren van een secretaris en het ondersteunen op het gebied van organisatie en communicatie.

Impact en gebruik van data

In onze informatiemaatschappij vertegenwoordigt data veel waarde. Aan klanten kan precies worden aangeboden wat ze nodig hebben, terrorisme en criminaliteit kunnen beter opgespoord en voorkomen worden en fraude kan effectiever bes... + Meer over Impact en gebruik van data

Gerelateerde links

Betrokken ECP'ers

Pieter van Kuilenburg

Coen Wesselman

Aldert de Jongste

Betrokken Deelnemers