Digitalisering en nieuwe technologieën zoals big data, artificial intelligence, robotica en cloud computing roepen ethische vragen op. Waarvoor mag je data gebruiken? Wat betekent het werken met een robot voor mensen? Kunnen we op algoritmes vertrouwen? Wat betekent het gebruik van smartphones voor ons dagelijks leven?

Ethiek als begeleider, niet als beoordelaar

ECP heeft in samenwerking met prof. dr. ir Peter-Paul Verbeek de aanpak Begeleidingsethiek ontwikkeld. Het is een innovatieve methode die concrete handvatten biedt om technologie op een ethisch verantwoorde manier toe te passen. De aanpak Begeleidingsethiek ziet ethiek niet als beoordelaar, maar als ethische begeleider van de introductie van technologie in de samenleving.

Workshop met concreet resultaat

De aanpak bestaat uit een workshop waarin verschillende betrokkenen de dialoog met elkaar voeren over de toepassing van een concrete technologie in een specifieke context. Gezamenlijk komen ze tot concrete handelingsopties. Die handelingsopties zorgen ervoor dat het niet alleen bij praten blijft, maar dat de betreffende technologie op een letterlijk waarden-volle manier ingebed wordt in de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie of binnen een netwerk.

Werkgroep en maatschappelijk belang

ECP vindt het belangrijk dat we ook als samenleving, in deze tijd van vele nieuwe technologische mogelijkheden op een constructieve manier met ethische vragen omgaan. We willen daarom blijven leren met elkaar en van elkaar. De aanpak Begeleidingsethiek wordt dan ook doorlopend aangescherpt en toegepast in de praktijk door een werkgroep met private organisaties (IBM, Microsoft, KPN, Facebook, Alliander, SiZa/Rijnstate), publieke organisaties (ministeries van EZK, BZK, J&V, VNG, Nationale Politie) en academici van de TU Delft, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Interesse?

Wilt u meer lezen over begeleidingsethiek of bent u benieuwd naar de uitkomst van verschillende sessies?

Klik dan hier om naar de website te gaan. Heeft u interesse in het toepassen van begeleidingsethiek, neem contact op met Daniël Tijink of download de flyer met verdere informatie.

Digitalisering en ethiek

Technologische ontwikkelingen vinden steeds meer hun plaats in de maatschappij, waardoor we de (soms verstrekkende) gevolgen aan den lijve ondervinden. Dat roept bij veel mensen vragen en zelfs angstbeelden op. Is de mens de machi... + Meer over Digitalisering en ethiek

Gerelateerde links

Betrokken ECP'ers

Hannah Boute

Lucinda Wildenberg

Edwin Borst

Aldert de Jongste

Daniël Tijink

Betrokken Deelnemers