In het digitale tijdperk is er heel veel data online toegankelijk en zijn de mogelijkheden om deze data te combineren bijna onbegrensd. Linked Data is een verzamelnaam voor een set van standaarden (zoals RDF en OWL) en een manier van denken die ten doel heeft de dagelijks groeiende hoeveelheid en diversiteit aan digitale data te beheersen en te benutten. Linked data ontstaat door gegevens uit verschillende bronnen te combineren. Die bronnen kunnen heel divers zijn. Bronnen kunnen verspreid staan over het internet, door verschillende organisaties beheerd worden en uiteenlopende bestandsindelingen hebben.

Platform Linked Data Nederland (PLDN) is een netwerk waar experts en belangstellenden kennis delen over linked data om het gebruik van linked data op een hoger niveau te brengen. Het netwerk bestaat uit bedrijfsleven, overheid en wetenschap. Naast diverse werkgroepen om toepassingsmogelijkheden te verkennen, maakt het platform ook gebruik van een experimentenomgeving in het Big Data Value Center in Almere. Ook organiseert het platform verschillende bijeenkomsten per jaar.  

Wat is Linked Data?

Het doel van linked data is de betekenis en de context van data op een machine-leesbare manier te documenteren, zodat data ondanks verschillen in formaten, achterliggende databasestructuren en datamodellen of betekenisverschillen kunnen worden bevraagd, doorzocht, vergeleken en gecombineerd. Met andere woorden: linked data heeft als doel het potentieel van data zo goed mogelijk te benutten. 

Met linked data wordt er samenhang aangebracht in informatie. Linked data maakt van woorden of dingen, zoals de stad ‘Den Haag’, unieke concepten. Elk concept wint aan betekenis als er meer beschrijvingen aan gelinkt worden. Daardoor krijgt de inhoud van webdocumenten meer betekenis en worden zoekresultaten nauwkeuriger.

Rol ECP

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving neemt zitting in de stuurgroep en probeert nieuwe partijen aan het platform te binden. Daarnaast biedt ECP ondersteuning bij de organisatie van evenementen alsook in de communicatie. ECP steunt het platform in het politiek en maatschappelijk agenderen van de problematiek: het op een open manier begrijpelijk en bruikbaar maken van digitale data is cruciaal voor het innovatievermogen en concurrentiekracht. 

Ga naar de website van Platform Linked Data Nederland voor meer informatie.

Impact en gebruik van data

In onze informatiemaatschappij vertegenwoordigt data veel waarde. Aan klanten kan precies worden aangeboden wat ze nodig hebben, terrorisme en criminaliteit kunnen beter opgespoord en voorkomen worden en fraude kan effectiever bes... + Meer over Impact en gebruik van data

Gerelateerde links

Betrokken ECP'ers

Jelle Attema

Betrokken Deelnemers