In de zorg doen complexe algoritmen hun intrede. De verwachting is dat deze algoritmen de zorg veel efficiënter kunnen gaan maken. Maar ondanks alle succesvolle pilots en testen die zijn uitgevoerd, is de implementatie en opschaling in het reguliere proces nog niet vanzelfsprekend. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving organiseerde samen met andere partijen rondetafelbijeenkomsten om deze kwesties te bespreken.

In samenwerking met het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NICIZ en het UMCU organiseerde ECP vier rondetafelbijeenkomsten met experts op het gebied van AI en zorg. Tijdens deze bijeenkomsten werd er aan de hand van praktische casussen gekeken naar wat voor kwesties er spelen rondom de implementatie en opschaling van AI in de ziekenhuiszorg. De vier tafels hadden allen een eigen deelonderwerp: ethiek, opschaling, normen en kennis en vaardigheden. 

Rol ECP

ECP organiseerde en dacht mee over de inhoudelijke voorbereiding van de verschillende tafels, evenals over de deelnemerssamenstelling. De vierde tafel, met als thema ‘kennis en vaardigheden’, werd volledig door ECP georganiseerd. 

 

Artificial Intelligence

Kunstmatige Intelligentie (of AI, Artificial Intelligence) is geen futuristische revolutie die ons ineens overkomt. Jaren geleden is deze ontwikkeling onze samenleving al binnengekomen. Beetje bij beetje zal het een grotere rol ga... + Meer over Artificial Intelligence

Betrokken ECP'ers

Daniël Tijink

Jelle Attema

Betrokken Deelnemers