Werkgroep Data Delen

Het delen van data over traditionele applicatie-, proces-, organisatie- en sectorale grenzen heen biedt enorm veel nieuwe mogelijkheden voor economische bedrijvigheid en innovatie, maar het is ook één van de grootste uitdagingen om dit in goede banen te leiden. Inmiddels kent Nederland enkele zeer succesvolle sectorale datadeel-initiatieven en afsprakenstelsels. Mede dankzij de werkgroep Data Delen.

De werkgroep Data Delen is eind 2018 ontstaan na de publicatie van het rapport ‘Afsprakenstelsel datadelen in het MKB’ op initiatief van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. Dit rapport is ontwikkeld door ECP-deelnemer Innopay, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het ontstaan van de werkgroep is een reactie op de signalen dat sommige datadeel-initiatieven moeizaam verlopen en kansen missen. De werkgroep bestaat uit deskundigen van datadeel-initiatieven uit verschillende sectoren.   

Doelstelling

Het doel van de werkgroep is om een publicatie uit te brengen dat is bedoeld om de kansen voor datadelen te ontdekken en om een strategie te ontwikkelen om die kansen te realiseren. De werkgroep signaleert dat kansrijke mogelijkheden voor datadelen onbenut blijven en bestaande datadeel-initiatieven moeizaam verlopen door gebrek aan vertrouwen. De impact van datadelen op de rol, positie en onderlinge verhouding van de partners en de soms disruptieve gevolgen van datadelen worden gemakkelijk over het hoofd gezien of onderschat. Voor vertrouwen in een datadeel-project is het daarom van cruciaal belang dat er afspraken worden gemaakt over de processen en technieken. Ook is het belangrijk dat het inzichtelijk wordt wat de korte- en langetermijnperspectieven zijn.  

Tenslotte is het doel om door de opgedane kennis vanuit de werkgroep nieuwe initiatieven te ondersteunen door inzicht te geven in de elementen die eerdere datadeel-initiatieven succesvol maakten.   

Doe mee

De werkgroep is samengesteld uit experts met een gezamenlijke visie op de economische, maatschappelijke en organisatorische impact van datadelen. Deze experts hebben veel ervaring in de praktijk met het opzetten en realiseren van projecten voor datadelen. In deze fase is de werkgroep op zoek naar praktijkcursussen van datadelen en kritische meelezers en denkers rondom de publicatie.  

Impact en gebruik van data

In onze informatiemaatschappij vertegenwoordigt data veel waarde. Aan klanten kan precies worden aangeboden wat ze nodig hebben, terrorisme en criminaliteit kunnen beter opgespoord en voorkomen worden en fraude kan effectiever bes... + Meer over Impact en gebruik van data

Betrokken ECP'ers

Aldert de Jongste

Rene Montenarie

Jelle Attema

Betrokken Deelnemers