Digivaardig in de zorg

Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale technologie. Ze moeten niet alleen werken met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier en roostersoftware, ook bijvoorbeeld domotica, beeldbellen en allerlei andere e-healthtoepassingen komen steeds vaker voor.

Deze digitale toepassingen zijn belangrijk voor de zorg. Ze kunnen de werkdruk verlagen, wat in deze tijd met personeelsschaarste erg belangrijk is. Ze kunnen de cliënt/patiënt meer regie geven en maken zorg op afstand mogelijk waardoor cliënten/patiënten minder vaak naar een zorginstelling hoeven. 

Een knelpunt is echter dat een deel van de zorgprofessionals niet goed met digitale technologie overweg kan. Hun ervaring met digitale technologie is beperkt, in hun opleiding was er nog geen aandacht voor. Nuttige digitale toepassingen in de zorg komen daardoor minder goed uit de verf.

Agenderen en ondersteunen

De coalitie Digivaardig in de zorg is een initiatief van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en zet zich al jaren in voor het verbeteren van digitale vaardigheden in de zorg. De missie: iedereen in de zorg voldoende digivaardig om goede zorg te kunnen leveren. In de coalitie werken tientallen partijen samen aan dit doel. Ze ontmoeten elkaar in werkgroepen en tijdens de werkconferenties.

Gebrek aan digitale vaardigheden is een onderschat probleem in de zorg. Het op de agenda van zorginstellingen krijgen, is daarom een van de doelstellingen van de coalitie. Zorginstellingen die besloten hebben om een project Digitale Vaardigheden te starten, worden volop door de coalitie ondersteund. Belangrijk hierin is de kennissite www.digivaardigindezorg.nl

Op de kennissite staan voor vijf zorgsectoren (ouderenzorg, gehandicaptenzorg, ggz, ziekenhuizen en huisartsenzorg) specifieke leermiddelen, zelfscans en quizzen. Ook vinden zorgorganisaties hier materiaal voor het opzetten van een project digitale vaardigheden: een format projectplan, communicatiemiddelen, tips voor digicoaches en nog veel meer. Daarnaast organiseert de coalitie Digivaardig in de zorg jaarlijks een groot aantal bijeenkomsten waar mensen die bezig zijn met het digivaardiger maken van zorgprofessionals van elkaar kunnen leren.

Rol ECP

De coalitie Digivaardig in de zorg is een initiatief van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. ECP is ook verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het programma.   

Digitalisering in de zorg

Zorg is misschien wel de belangrijkste sector van Nederland. Zorg gaat over mensen. Zorg speelt in ieders leven een belangrijke rol, van geboortezorg tot ouderenzorg, van de zorg voor onze kinderen, onszelf en voor onze ouders. Zo... + Meer over Digitalisering in de zorg

Betrokken ECP'ers

Nathalie Middendorp

Malon van der Toorn

Lies van Gennip

Suzanne Verheijden

Daniël Tijink

Betrokken Deelnemers