Digivaardig in de Zorg


Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitale apparaten. Zo’n 1,2 miljoen Nederlanders waren nog nooit online. Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. De komst van e-health betekent dat iedereen die met de zorg te maken heeft naast zijn zorgcompetenties ook digitale competenties moet hebben. Dat is nieuw. Sommigen vinden het leuk, anderen eng, meestal is het geen onderdeel van de opleiding geweest of onbekend welke voordelen het gebruik ervan kan hebben.

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving besteedt hier aandacht aan in de coalitie Digivaardig in de zorg. Dit initiatief van ECP startte vier jaar geleden met een bijeenkomst om mensen bewust te maken van dit probleem. De vijf werkgroepen van de coalitie Digivaardig in de zorg – patiënten, zorgprofessionals, leiders, onderwijs en ICT’ers – komen landelijk bijeen om kennis uit te wisselen. De coalitie zet zich inmiddels in voor het stimuleren en verbeteren van digitale vaardigheden bij verschillende groepen. In de coalitie werken tientallen partijen samen, ondersteund door ECP. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderkent het probleem van het ontbreken van voldoende digitale vaardigheden in de zorg en ondersteund de coalitie. 

De kennissite digivaardigindezorg.nl

Naast de Coalitie is in april 2019 de kennissite www.digivaardigindezorg.nl gelanceerd voor de sectoren ouderenzorg en gehandicaptenzorg. De site levert meer dan 1500 leermiddelen op het gebied van digitale vaardigheden speciaal ontwikkeld voor de zorg. Daarnaast vind je er ook andere middelen (bijv. communicatiemiddelen, profiel van een digicoach) die zorginstellingen kunnen gebruiken om de digivaardigheid van hun medewerkers te vergroten.  

Lancering kennissite digivaardig-in-de-zorg
Lancering kennissite Digivaardig in de Zorg

Er is een initiatiefgroep geformeerd die als missie heeft de kennissite continue te verbeteren, hem bruikbaar te maken voor verschillende zorgsectoren en bekendheid te creëren. In de initiatiefgroep zijn partijen uit de zorg(sectoren), de regio en het zorgonderwijs vertegenwoordigd. Naast de drie initiatiefnemers (’s Heeren Loo, ECP|Platform voor de InformatieSamenleving en VWS) zijn nu RegioPlus,  Utrechtzorg, MBO Raad en het Zorgtrainingscentrum betrokken. De werkgroepen blijven producten ontwikkelen om de digivaardigheid binnen de zorg te verbeteren, daarnaast wordt er ook altijd gekeken of er nieuwe werkgroepen nodig zijn. 

Doe mee

De coalitie Digivaardig in de zorg is een activiteitencoalitie. Neem een kijkje op de kennissite van de coalitie en neem deel aan één van de community’s.

 

Digitalisering in de zorg

Zorg is misschien wel de belangrijkste sector van Nederland. Zorg gaat over mensen. Zorg speelt in ieders leven een belangrijke rol, van geboortezorg tot ouderenzorg, van de zorg voor onze kinderen, onszelf en voor onze ouders. Zo... + Meer over Digitalisering in de zorg


Betrokken ECP'ers

Laurens van der Molen

Daniël Tijink


Betrokken Deelnemers

Agenda

Er zijn geen agendapunten voor dit project.

Nieuws

Er zijn geen nieuwspunten voor dit project.

Publicaties

Er zijn geen publicaties voor dit project.