Platform Gezondheid, zorg & ICT

Het platform Gezondheid & ICT is een initiatief van ECP en komt vier keer per jaar bijeen. Aanvankelijk richtte het zich op langdurige zorg, later verbreedde zich dat tot de gehele zorg, en inmiddels is de scope verbreed tot “gezondheid”. Het platform is gestart onder voorzitterschap van Dik Hermans, toenmalig directeur van de innovatieorganisatie VitaValley. De huidige voorzitter is Lies van Gennip. Zij was directeur/bestuurder van Nictiz en is nu actief als (interim)directeur, strategisch adviseur en toezichthouder op het gebied van innovatie in de zorg, o.a. voor de ECP-projecten Digivaardig in de zorg en Informatieveilig gedrag in de zorg

Deelnemers en onderwerpen van het platform

Het bijzondere en unieke aan dit platform is dat het inhoudelijke mensen uit bedrijfsleven en publieke sector samenbrengt: professionals uit de zorg, productontwikkelaars, beleidsmakers, patiënten, en mensen die actief zijn in (zorg)bestuur vanuit diverse zorgsectoren. Bijzonder is ook het inhoudelijke karakter van het gesprek dat in het platform wordt gevoerd. Deelnemers hebben gemeen dat ze affiniteit hebben met gezondheid & ICT en nieuwsgierig zijn naar elkaars ervaring en mening. Per bijeenkomst zijn er meestal zo’n 20 deelnemers, in wisselende groepssamenstelling.

Eén van de waardevolle dingen van het platform is dat het start met een ronde waarin de deelnemers vertellen waar ze mee bezig zijn en wat hen bezighoudt. Dat levert een snel en waardevol overzicht op van de laatste ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van gezondheid en ICT. Daarna belichten een aantal sprekers en soms ook co-referenten een actueel thema, vanuit verschillende invalshoeken. Zo ging het het  afgelopen jaar o.a. over het gebruik van data in de COVID-pandemie, de rol van verzekeraars in innovatie in de zorg, modellen voor zorg op afstand en toezicht op innovatie en ICT. Het platform biedt gelegenheid voor een goed gesprek, voor informatie-uitwisseling, en voor het leggen van verbindingen.

Rol ECP

Het platform is een initiatief van ECP en wordt volledig uitgevoerd door ECP.

Heeft u interesse om mee te doen aan het platform? Stuur een mail naar Lies van Gennip

 

Digitalisering in de zorg

Zorg is misschien wel de belangrijkste sector van Nederland. Zorg gaat over mensen. Zorg speelt in ieders leven een belangrijke rol, van geboortezorg tot ouderenzorg, van de zorg voor onze kinderen, onszelf en voor onze ouders. Zo... + Meer over Digitalisering in de zorg

Betrokken ECP'ers

Lies van Gennip

Daniël Tijink