Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. Denk aan beeldbellen met de zorgverlener, online een recept vernieuwen, sporten met een trainings-app of tijdens een zwangerschap thuis de ontwikkeling van de baby volgen terwijl de gynaecoloog realtime meekijkt vanuit het ziekenhuis. Toch weten veel Nederlanders nog niet voldoende wat e-health voor hen kan betekenen. Om deze reden is ECP | Platform voor de InformatieSamenleving samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2017 gestart met de e-healthweek. 

De e-healthweek is een campagne voor het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg. Op meer dan 200 plaatsen in Nederland organiseren zorginstellingen, gemeentes, onderwijsinstellingen en leveranciers bijeenkomsten voor patiënten en zorgverleners om te weten wat er kan en vooral hoe ze gebruik kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden die technologie in de zorg biedt. Het doel is om zoveel mogelijk mensen met e-health in contact te brengen en hen de mogelijkheden te laten ervaren. De ambitie? E-health voor iedereen toepasbaar maken door mogelijkheden te demonstreren, kansen te creëren en verbindingen te leggen om gezamenlijk actie te ondernemen. 

De e-healthweek is sinds 2021 veranderd in de Slimme Zorg Estafette: niet een week, maar een hele maand met het thema zorginnovatie.

Rol ECP

ECP verzorgde de communicatie rondom de week en onderhield het contact met alle partners. Daarnaast zorgde ECP voor een goed en duidelijk overzicht van alle activiteiten. Sinds 2019 werd de e-healthweek georganiseerd met een aantal hoofdpartners, waaronder het ministerie van VWS.  

 

Digitalisering in de zorg

Zorg is misschien wel de belangrijkste sector van Nederland. Zorg gaat over mensen. Zorg speelt in ieders leven een belangrijke rol, van geboortezorg tot ouderenzorg, van de zorg voor onze kinderen, onszelf en voor onze ouders. Zo... + Meer over Digitalisering in de zorg

Betrokken ECP'ers

Daniël Tijink

Betrokken Deelnemers