10-03-2021

Brede oproep aan het volgende kabinet: stimuleer encryptie!

Een groot aantal (beveiligings)bedrijven, deskundigen en maatschappelijke instellingen heeft zich in een verklaring uitgesproken tegen de plannen van het ministerie van Justitie en Veiligheid om encryptie in te perken. Op de website stimuleer-encryptie.nl roepen de ondertekenaars een volgend kabinet op om de ontwikkeling, de beschikbaarheid en de toepassing van alle vormen van encryptie juist te stimuleren.

Encryptie is het versleutelen van berichten zodat alleen degene voor wie het bericht bestemd is, toegang heeft tot het bericht. Omdat ook criminelen gebruikmaken van encryptie om hun communicatie geheim te houden, wil de overheid deze versleuteling kunnen omzeilen. In het kader van opsporing wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid daarom aangedrongen op een mogelijkheid om versleutelde berichten toch te kunnen lezen.

De partijen die zich verenigd hebben in stimuleer-encryptie.nl vinden dit echter een gevaarlijke ontwikkeling. Niet alleen voor mensenrechtenactivisten en journalisten voor wie vertrouwelijkheid van hun berichten essentieel is, maar voor alle burgers en bedrijven. Het delen van de encryptiesleutel (een zogenaamde ‘achterdeur’ inbouwen) maakt de beveiliging van de hele communicatiedienst zwakker. En dit geeft risico’s voor alle gebruikers. De oproep is dus om andere manieren te zoeken om criminelen op te sporen en niet door middel van het verzwakken van encryptie.

Meer weten over encryptie? Zie Veilig Internetten voor meer informatie.

Privacy

De hoeveelheid digitaal beschikbare data neemt met de dag toe. Steeds meer persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens worden in steeds meer databases opgeslagen. Databases die vaak via het web toegankelijk zijn. Bij een te losse ho... + Meer over Privacy