Privacy als innovatiekans

Tot enkele jaren geleden hadden organisaties nog weinig ervaring met het verzilveren van kansen op basis van het bewust omgaan met privacy. Juist door privacy een belangrijk onderdeel van bedrijfsprocessen te laten zijn, weet men welke gegevens nodig zijn, hoe die verantwoord verwerkt kunnen worden en op welke manier dat de relatie met de klant kan versterken.

Privacy conferentie op de Europese Dag van de Privacy

ECP organiseert samen met Privacy First op de Europese dag van de privacy een conferentie. Deze traditie is ooit gestart in een kleine zaal, maar is uitgegroeid tot een grote bijeenkomst waarbij veel stakeholders aanwezig willen zijn. Doel van deze conferentie is kennis uit wisselen, elkaar ontmoeten en organisaties die zich inzetten voor privacy een podium te geven. Door de uitreiking van de privacy awards wordt nadruk gelegd op innovatie en privacy.

E-privacy werkgroep

Binnen Platform Internet Veiligheid (PIV) onderhoudt ECP de e-privacy werkgroep. Deze werkgroep komt bij elkaar, indien gewenst vanuit een van de deelnemers, om privacy zaken te bespreken. Privacy als innovatiekans is daar ook een onderwerp van.

Privacy Platform

Privacy biedt innovatieperspectief. Dat is een mooi uitgangspunt voor het verkennen van kansen om nieuwe producten, diensten, concepten, processen of organisatievormen te introduceren. Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen en organisaties die in hun bedrijfsvoering persoonsgegevens verwerken of verzamelen. Het Privacy Platform heeft als doel om ondernemers te inspireren hoe privacy als een kans benut kan worden.

In de periode 2017- 2020 zijn door het Privacy & Identity lab cursussen ontwikkeld op basis van de RESPECT4U-methode en er zijn bijeenkomsten georganiseerd. Dit is gedaan in samenwerking met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en de aangesloten brancheverenigingen DDMA, Thuiswinkel.org en Nederland ICT ‘Community of Practitioners’-bijeenkomsten (CoP).

Rol ECP

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert het programma. ECP – platform voor de InformatieSamenleving – en het Privacy & Identity lab – waarin Radboud Universiteit, Tilburg University en TNO samenwerken aan vraagstukken rond privacy – voeren het programma uit.

Privacy

De hoeveelheid digitaal beschikbare data neemt met de dag toe. Steeds meer persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens worden in steeds meer databases opgeslagen. Databases die vaak via het web toegankelijk zijn. Bij een te losse ho... + Meer over Privacy

Betrokken ECP'ers

Esther Mieremet

Betrokken Deelnemers