Actieprogramma Privacy als innovatiekans

Over het algemeen hebben organisaties nog weinig ervaring met het verzilveren van kansen op basis van het bewust omgaan met privacy. Maar juist door privacy een belangrijk onderdeel van je bedrijfsprocessen te laten zijn, weet je welke gegevens nodig zijn, hoe die verantwoord verwerkt kunnen worden en op welke manier dat de relatie met de klant kan versterken.

Privacy biedt innovatieperspectief. Dat is een mooi uitgangspunt voor het verkennen van kansen om nieuwe producten, diensten, concepten, processen of organisatievormen te introduceren. In het kader van het actieprogramma organiseert het PI.lab in samenwerking met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en de aangesloten brancheverenigingen DDMA, Thuiswinkel.org en Nederland ICT ‘Community of Practitioners’-bijeenkomsten (CoP).

Privacy als kans en RESPECT4U

Het actieprogramma is ontstaan vanuit de pilot “privacy als kans” in samenwerking met het Privacyplatform. Het Privacyplatform pleit voor een ‘en-en’-benadering, gericht op én de ontwikkeling van nieuwe datagedreven persoonsgerichte diensten en producten én een verantwoorde omgang met persoonsgegevens. Om die benadering in de praktijk toe te kunnen passen heeft het Privacyplatform de ‘Privacy als Kans’-methodiek ontwikkeld om in drie samenhangende stappen privacy-innovatiekansen te verkennen en te benutten.

Door privacy te respecteren en dit als uitgangspunt voor diensten en producten te nemen, bouw je aan vertrouwen met je klanten. Klanten willen transparantie en controle. Ze willen weten wat er met hun gegevens gebeurt. De zeven privacyprincipes van RESPECT4U helpen om de verwerking van persoonsgegevens transparant en controleerbaar te maken, om een veilige omgeving te creëren, om onvoorziene risico’s in te perken en om baten van deze benadering zichtbaar te maken.

de zeven RECEPCT4U principes

Community of Practitioners (CoP)

Tijdens CoP-bijeenkomsten worden de resultaten en ervaringen van het actieprogramma ‘Privacy als Innovatiekans’ gedeeld. Welke benadering hebben we gebruikt om privacy-innovatiekansen te identificeren? Hoe kan het RESPECT4U-kader ondersteunen bij een verantwoorde omgang met persoonsgegevens? Hoe kun je tot een privacypropositie komen? Wat heeft een individuele deelnemer geleerd? Daarnaast gaan de deelnemers ook zelf aan de slag met het RESPECT4U-kader.

Houd de ECP-agenda in de gaten voor de programma’s van deze bijeenkomsten.

Wilt u meer weten over het actieprogramma ‘Privacy als Innovatiekans’, het RESPECT4U-kader, of de privacytools, kijk dan op Privacy-platform.nl.

Privacy

De hoeveelheid digitaal beschikbare data neemt met de dag toe. Steeds meer persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens worden in steeds meer databases opgeslagen. Databases die vaak via het web toegankelijk zijn. Bij een te losse ho... + Meer over Privacy

Betrokken ECP'ers

Esther Mieremet

Betrokken Deelnemers