Blockchain

Blockchain is een technologie om zonder betrokkenheid van een derde partij betrouwbare economische transacties te doen of informatie uit te wisselen. Doordat de blockchain niet beheerd wordt door één organisatie, maar door het hele netwerk, is men niet afhankelijk van de toegankelijkheid, regels en transactieprijs van die ene organisatie maar van de min of meer democratische afspraken binnen het netwerk. Blockchain is dus in potentie zeer disruptief. Het is daarom van groot belang dat via een breed maatschappelijk debat overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers vroegtijdig meedenken en meewerken aan een veilige en betrouwbare digitale blockchain-infrastructuur in Nederland die aansluit op de wensen van de gebruiker van de toekomst.

+ Meer

Projecten

Dutch Blockchain Coalition

+ Lees meer
+ Meer

Agenda

Agenda Dutch Blockchain Coalition

+ Ga naar de site
+ Meer

Nieuws

Eerste praktijktest uNLock succesvol verlopen

11 jan 2021

+ Lees meer

Self-Sovereign Identity: De techniek staat, m...

26 nov 2020

+ Lees meer

Mijnwaardeoverdracht.nl verbindt data van pen...

29 okt 2020

+ Lees meer

+ Meer

Publicaties

ECP in 2022

Visie ECP - Digitale samenleving in stroomversnelling

ECP in 2021

Het verhaal van digitaal

Publicaties Dutch Blockchain Coalition