26-11-2020

Self-Sovereign Identity: De techniek staat, maar hoe nu verder?

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) ging in gesprek over Self-Sovereign Identity (SSI) met Giulietta Marani, Lead Innovation design Collaborative and responsible innovation van Digicampus en Jacob Boersma, projectmanager Dutch Self-Sovereign Identity Framework (DSSIF) van de DBC.

De wereld heroverweegt wat soevereiniteit betekent. Sinds het ontstaan van internet is de publieke ruimte geleidelijk aan naar de digitale wereld verplaatst. Daarbij is de uitdaging om de burger de controle over haar eigen (online) identiteit te geven. Hoe zorgen we ervoor dat de publieke zaak leidend is bij de organisatie en inrichting van de digitale openbare ruimte? En hoe geef je de burger het beheer over haar eigen persoonsgegevens in deze digitale wereld? Nieuwe technieken zoals SSI, oftewel Self-Sovereign Identity bieden perspectief.

Self-Sovereign Identity

Met Self-Sovereign Identity (SSI) heeft iedereen nieuwe mogelijkheden om hun privacy te beheren. SSI zorgt dat gegevens direct naar de gebruiker gaan en biedt de mogelijkheid om deze door te sturen naar anderen, vanuit eigen beheer. De technologieën achter SSI geven inwoners en ondernemers dus online de mogelijkheid om zelf gegevens te beheren op één plek, zelf te bepalen wat er met die gegevens gebeurt maar ook te controleren welke gegevens met wie gedeeld worden. Ook versnellen de technologieën de controle of deze gegevens juist en actueel zijn bij de ontvangende partij. Zo wordt het delen van gegevens veiliger én sneller. “Bij SSI staat de mens centraal. SSI is een vorm van identiteitscontrole waarbij de eindgebruiker (burger, consument, cliënt) zelf bepaalt wat er gedeeld wordt. Het is daarmee privacyvriendelijker en gebruiksvriendelijker dan bestaande centrale systemen.” stelt Jacob Boersma van de Dutch Blockchain Coalition (DBC).

Digicampus en de DBC onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden die SSI te bieden heeft. Giulietta Marani van Digicampus stimuleert onderzoek naar de mogelijkheden van digitale ontwikkelingen zoals SSI: “Digicampus wil dat het experimenteren onderdeel wordt van de beleidsvorming. Van de tekentafel naar de praktijk en weer terug. Net zolang totdat er iets ligt waar burgers en organisaties echt behoefte aan hebben. Dit doen we op onderwerpen waarbij we impact hebben op de digitale samenleving van de toekomst, op onderwerpen waar markt, overheid, wetenschap en samenleving alleen sámen innovatie kunnen versnellen en op onderwerpen waar de mens nog centraler gezet kan worden. SSI is zo’n onderwerp. Bij Digicampus verkennen we dit concept en de toepassing daarvan. We gaan met burgers, overheid, wetenschap en markt in gesprek over soeverein kunnen en/of willen zijn en de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Ook zijn we samen met de Dutch Blockchain Coalition betrokken bij Odyssey Momentum waar we ontdekken hoe we SSI een stap verder kunnen brengen, naar een werkelijke toepassing voor jou en mij.”

De proeftuin – Odyssey Momentum

Odyssey Momentum is het vervolg op de eerdere Odyssey hackathons, waarbij teams vanuit heel Europa bij elkaar komen om een weekend lang maatschappelijke problemen te lijf te gaan met blockchaintechnologie, in meerdere tracks met verschillende thema’s. Een van de challenges was Self-Sovereign Identity, waarvan DBC en Digicampus samen de challenge owners waren. Met deze SSI track willen ze de maatschappelijke meerwaarde van SSI voor overheid, bedrijfsleven en de samenleving laten zien en de randvoorwaarden voor implementatie en adoptie vormgeven. Marani: “Als het alleen maar om technologie ging, zou er al een succesvolle grensoverschrijdende Self-Sovereign Identity (SSI) bestaan: een echte digitale persoonlijke identiteit die algemeen aanvaard en gesteund wordt door de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving. Er is meer nodig. Daarom werken het ministerie van BZK, Digicampus en de DBC aan de SSI track.”

Dit jaar vond Odyssey Momentum van 13 tot en met 15 november voor het eerst volledig online plaats. Boersma: “Zowel DBC als Digicampus keken al naar SSI en die interesse kwam bij Odyssey bij elkaar, waarbij Odyssey Momentum echt als proeftuin kan dienen.” Digicampus en DBC begeleidden de tien deelnemende teams in de SSI- track en daagden hen uit om de beste oplossingen te produceren, die weer gebruikt konden worden door de tientallen teams in de andere tracks. De teams kwamen vanuit verschillende landen (waaronder Nederland, Engeland en Spanje) en hadden uiteenlopende achtergronden (banken, kennisinstellingen, startups, overheid). Bij Momentum ontmoetten ze elkaar zodat er kruisbestuiving kon plaats vinden. Het idee was om niet om alles zelf opnieuw te bedenken maar juist om verder te bouwen op de beste oplossingen.

Blockchain

Blockchain is een technologie om zonder betrokkenheid van een derde partij betrouwbare economische transacties te doen of informatie uit te wisselen. Doordat de blockchain niet beheerd wordt door één organisatie, maar door het h... + Meer over Blockchain