29-10-2020

Mijnwaardeoverdracht.nl verbindt data van pensioensectoren

Op 5 november aanstaande wordt het platform ‘mijnwaardeoverdracht.nl‘ officieel gelanceerd. Dit platform is een van de eerste op blockchain gebaseerde applicaties die voor het grote publiek beschikbaar is. Het ontwikkelde platform is in staat om administraties van partijen in de pensioensector met elkaar te verbinden. De meerwaarde kon worden uitgelegd dankzij een specifieke use case van de Dutch Blockchain Coalition (DBC): waardeoverdrachten.

De focus van het platform ligt op de ervaring van de deelnemer en het efficiënter inrichten van de processen bij de pensioenuitvoeringsorganisatie. Waar de deelnemer eerst via papieren formulieren de aanvraag moest voltooien, wordt de deelnemer nu digitaal en real-time begeleid bij het maken van een keuze door een wizard met vergelijkingen tussen de oude- en nieuwe pensioenregeling. Deelnemers profiteren zodoende van een betere vergelijking en eenvoudige dienstverlening. Bovendien liggen de kosten voor de pensioenuitvoering lager.

Use case pensioenen in de Dutch Blockchain Coalition

Voor de werking van Mijnwaardeoverdacht.nl is data uit meerdere bronnen nodig. Om de toepassing verder te laten ontwikkelen was en is publiek-private samenwerking gewenst. De Dutch Blockchain Coalition (DBC) heeft hierbij ondersteund en een bijdrage geleverd aan het verkrijgen van de noodzakelijke bestuurlijke aandacht voor het project. Coalitiemanager Peter Verkoulen: “De DBC levert sinds 2019 een bijdrage aan grootmaatschappelijke blockchainprojecten (‘use cases’). Pensioenen is één van de vijf eerste use cases waarmee we aan de slag zijn gegaan en de eerste use case die ‘live’ gaat.”

Het platform is een van de eerste op blockchain gebaseerde applicaties die voor het grote publiek beschikbaar is. Iedereen in Nederland kan inloggen met een DigiD en gebruik maken van Mijnwaardeoverdracht.nl. De komende tijd zullen meer pensioenuitvoerders aansluiten waarmee het bereik verder wordt vergroot.

Webinar

Op 5 november wordt een webinar georganiseerd over Mijnwaardeoverdracht.nl. In dit webinar wordt stil gestaan bij de totstandkoming en worden op een interactieve wijze alle stappen en vragen die bij een waardeoverdracht naar voren komen, belicht. Tevens vertellen deelnemende pensioenuitvoerders over hun rol in dit initiatief. Er wordt afgesloten met de toekomstplannen. Aanmelden kan hier.

Zie de website van de Dutch Blockchain Coalition voor meer informatie.

Blockchain

Blockchain is een technologie om zonder betrokkenheid van een derde partij betrouwbare economische transacties te doen of informatie uit te wisselen. Doordat de blockchain niet beheerd wordt door één organisatie, maar door het h... + Meer over Blockchain