Dutch Blockchain Coalition

Blockchain heeft een enorme impact op de maatschappij. Wereldwijd worden duizenden toepassingen ontwikkeld, maar vaak worden deze toepassingen ingezet voor winst of om controle uit te oefenen. Dit is niet wenselijk. Om ervoor te zorgen dat blockchain zich ontwikkelt vanuit Nederlandse en Europese waarden, is in 2017 de Dutch Blockchain Coalition (DBC) opgericht. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving was één van de founding fathers.

De DBC is een publiek-privaat samenwerkingsverband van ruim veertig partners uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen met als doel blockchaintechnologie in te zetten ten behoeve van de maatschappij. Blockchaintechnologie is nog volop in ontwikkeling, maar groeit langzaam van de beginfase naar de implementatiefase. In deze fase is het van cruciaal belang dat de juiste sociale, economische, technische en juridische expertise (verder) ontwikkeld wordt.

Doel

Het doel van de DBC is het creëren van een veilige en betrouwbare infrastructuur voor blockchaintoepassingen in Nederland. De coalitie verbindt het Nederlandse blockchain-ecosysteem en ondersteunt deze in de fundamentele problematiek die ontstaat bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe technologie. De DBC heeft haar werkzaamheden opgesplitst in vier pilaren: drie actielijnen (digitale identiteiten, randvoorwaarden en Human Capital) en (zes) grootmaatschappelijke usecases. Op internationaal vlak richt de DBC samenwerkingen op (voornamelijk binnen EU-verband) en ontwikkelt samen met onder andere de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en de Europese Commissie normen, standaarden en governance-structuren.  

Blockchain for Good

Vanuit de Nederlandse en Europese normen en waarden heeft de DBC eind 2018 het visiedocument Blockchain for Good gepubliceerd: een handvest om blockchaintechnologie in te zetten ten behoeve van de maatschappij. Vanuit dit startpunt zijn zes grootmaatschappelijk use cases geselecteerd die de mogelijkheden van de technologie benutten ten behoeve van de digitale samenleving.  

Visie: Blockchain for Good

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, als gangmaker binnen Team dutch digital delta, was in 2016 één van de founding fathers van de Dutch Blockchain Coalition en heeft sindsdien als kernpartner zitting in het coalitieberaad. ECP speelt tussen de veertig partners uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen, een cruciale neutrale en verbindende rol. Actielijn 3 (Human Capital) van de coalitie wordt vormgegeven en uitgevoerd door ECP, daar wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met de Human Capital Agenda ICT.

Blockchain

Blockchain is een technologie om zonder betrokkenheid van een derde partij betrouwbare economische transacties te doen of informatie uit te wisselen. Doordat de blockchain niet beheerd wordt door één organisatie, maar door het h... + Meer over Blockchain

Betrokken ECP'ers

Maurice van der Vliet

Coen Wesselman

Arlette de Haas

Tijs Koops

Rene Montenarie

Betrokken Deelnemers