Dutch Blockchain Coalition

In 2017 is de Dutch Blockchain Coalition (DBC) opgericht om ervoor te zorgen dat blockchain zich ontwikkelt vanuit Nederlandse en Europese waarden. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving was één van de founding fathers.

Doel

Blockchain maakt een betere digitale samenleving mogelijk

Nep-nieuws, datalekken en stilvallende goederenstromen maken steeds duidelijker dat digitale systemen in veel gevallen ook kritieke systemen zijn die inclusief, verifieerbaar, robuust maar toch wendbaar moeten zijn. Systemen met dergelijke eigenschappen zijn decentraal ingericht, zeker naarmate ze complexer worden. En een decentrale inrichting van digitale systemen is op schaal mogelijk geworden door blockchain. Met een decentraal digitaal systeem is er een alternatief voor de centraal ingerichte digitale diensten van bijvoorbeeld grote tech-bedrijven die monopolistisch werken, niet transparant en weinig democratisch zijn.

Deze ontwikkeling wordt ook wel Web 3.0 genoemd. Decentrale systemen zijn daarnaast ook een fundament voor schaalbare samenwerking in complexe vraagstukken zoals energietransitie, veiligheid of mobiliteit. Dat maakt decentrale inrichting van digitale systemen in veel gevallen wenselijk en blockchain is daarbij een belangrijke ‘enabling technology’.

Over DBC

Het is dan ook de visie van de DBC dat decentralisatie van digitale systemen een logische volgende stap is in de digitalisering van de samenleving. Nederland kan hierbij in Europa een belangrijke rol spelen. Deze visie sluit aan bij het door DBC ingezette ‘Blockchain for Good’ beginsel.

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De missie van de DBC is om kennis over en het gebruik van blockchain te vergroten en daarmee de decentrale inrichting van de digitale infrastructuur in Nederland te versnellen. De DBC is hierin vooral een katalysator en een facilitator, die een omvangrijk publiek-privaat netwerk activeert en verbindt.

Rol ECP

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving was in 2016 één van de founding fathers van de Dutch Blockchain Coalition en heeft sindsdien als kernpartner zitting in het coalitieberaad en het kernteam. ECP speelt tussen de zeventig partners uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen, een cruciale neutrale en verbindende rol.

Kijk op de website van DBC voor meer informatie over de coalitie.

Blockchain

Blockchain is een technologie om zonder betrokkenheid van een derde partij betrouwbare economische transacties te doen of informatie uit te wisselen. Doordat de blockchain niet beheerd wordt door één organisatie, maar door het h... + Meer over Blockchain

Terugblik events

Betrokken ECP'ers

Hanneke Jansen

Femke Bartelds

Betrokken Deelnemers