Dutch Blockchain Coalition

Blockchain heeft een enorme impact op de maatschappij. Wereldwijd worden duizenden toepassingen ontwikkeld, maar vaak worden deze toepassingen ingezet voor winst of om controle uit te oefenen. Dit is niet wenselijk. Om ervoor te zorgen dat blockchain zich ontwikkelt vanuit Nederlandse en Europese waarden, is in 2017 de Dutch Blockchain Coalition (DBC) opgericht. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving was één van de founding fathers.

Over DBC

De DBC is een publiek-privaat samenwerkingsverband van ruim veertig partners uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen met als doel blockchaintechnologie in te zetten ten behoeve van de maatschappij. Blockchaintechnologie is nog volop in ontwikkeling, maar groeit langzaam van de beginfase naar de implementatiefase. In deze fase en de komende fase van opschaling is het van cruciaal belang dat de juiste sociale, economische, technische en juridische expertise (verder) ontwikkeld wordt.

Doel

Het doel van de DBC is het creëren van een veilige en betrouwbare infrastructuur voor blockchaintoepassingen in Nederland. De coalitie verbindt het Nederlandse blockchain-ecosysteem en ondersteunt deze in de fundamentele problematiek die ontstaat bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe technologie. De DBC heeft haar activiteiten opgesplitst in werkgroepen en specifieke use cases: belangrijk zijn de werkgroepen digitale identiteiten, randvoorwaarden en Human Capital en de grootmaatschappelijke use cases. Op internationaal vlak richt de DBC zich op samenwerkingen en ontwikkelt samen met onder andere de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en de Europese Commissie normen, standaarden en governance-structuren.

Rol ECP

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving was in 2016 één van de founding fathers van de Dutch Blockchain Coalition en heeft sindsdien als kernpartner zitting in het coalitieberaad en het kernteam. ECP speelt tussen de veertig partners uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen, een cruciale neutrale en verbindende rol. De Human Capital Agenda van de coalitie wordt vormgegeven en uitgevoerd door ECP, daar wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met de bredere Human Capital Agenda ICT.

Kijk op de website van DBC voor meer informatie over de coalitie.

Blockchain

Blockchain is een technologie om zonder betrokkenheid van een derde partij betrouwbare economische transacties te doen of informatie uit te wisselen. Doordat de blockchain niet beheerd wordt door één organisatie, maar door het h... + Meer over Blockchain

Betrokken ECP'ers

Hanneke Jansen

Femke Bartelds

Laurens van der Molen

Tijs Koops

Betrokken Deelnemers