ECP Deelnemersspecial: Datadelen zonder controle te verliezen

Datum: dinsdag 13 april 2021
Vorm: webinar.

More information:

 1. Information about architecture and the IDSA (including certificates)
 2. Datasharing Coalition Unlocking the true value of data, and the Datasharing Canvas
 3. Smart Connected Supplier Network
 4. Smart Connected Supplier Network by TNO

English below

Op dinsdag 13 april organiseerde ECP de Deelnemersspecial: datadelen zonder controle te verliezen. Samen met de Data Sharing Coalition, Nederlandse AI Coalitie, TNO en de International Data Spaces Association (IDSA) werden een aantal concrete en praktische use cases besproken. Hierbij lag de focus op wat data delen nu precies oplevert, welke partijen hierbij betrokken zijn en hoe dit in de praktijk georganiseerd is. Dit webinar was in het Engels. 

Data sharing, oftewel het delen van data, versnelt innovatie. Denk aan betere behandelmethoden in de zorg door het veilig delen van patiëntgegevens. Of bijvoorbeeld digitalisering van papieren processen en gebruik van data voor kunstmatig intelligente toepassingen. Door het combineren van verschillende gegevensbronnen ontstaan nieuwe maatschappelijke en (zakelijke) kansen. Data delen kan de procesefficiëntie in ketens verder vergroten. Maar hoe kunnen we op een veilige en verantwoorde manier gebruikmaken van deze kansen? Veel organisaties willen graag controle houden over hun data en dit enkel gecontroleerd delen met andere partijen. De IDSA zal toelichten hoe er gewerkt is aan internationale datadeel standaarden, zodat data delen binnen en tussen sectoren gemakkelijk en gecontroleerd vorm gegeven kan worden. De eerste implementaties zijn inmiddels gerealiseerd. Na afloop is het mogelijk om specifieke vragen interactief met de sprekers in aparte sessies te bediscussiëren.

ECP organiseert deze deelnemersspecial als onderdeel van een serie, waarin principes van digitale samenwerking tussen organisaties worden besproken. Deze samenwerkingsprincipes zijn gebaseerd op het Europese streven naar autonomie en soevereiniteit. De webinars behandelen deelonderwerpen als interoperabiliteit van contracten, van standaarden, de betrouwbaarheid van data uitwisseling en onderliggende cloud-infrastructuur, de interoperabiliteit van data en digitale identiteit.

On Tuesday, April 13, ECP organized the webinar: Data sharing without losing control, in collaboration with the Data Sharing Coalition, NL AI Coalition (NL AIC), TNO and the International Data Spaces Association (IDSA). During the webinar, a number of concrete and practical use cases were discussed. The webinar was focused on what data sharing actually delivers, which parties are involved and how this works practically.

Data sharing accelerates innovation. Think of better treatment methods in healthcare by securely sharing patient data. Or, for example, digitization of paper processes and use of data for AI applications. Combining different data sources creates new social and (business) opportunities. Data sharing can further increase process efficiency in supply chains. But how can we make use of these opportunities in a safe and responsible way? Many organizations would like to maintain control over their data and only share it in a controlled way with other shareholders. The IDSA will explain what work has been done on international data sharing standards, so that data sharing within and between sectors can be carried out in an easy and controlled manner. The first implementations have already been realized. After the webinar it is possible to discuss specific questions interactively with the speakers in separate virtual rooms.

ECP is organizing this webinar as part of a series, which discusses principles of digital collaboration between organizations. These collaboration principles are based on the European commitment to autonomy and sovereignty. The webinars cover subtopics such as interoperability of contracts and standards, the reliability of data exchange and underlying cloud infrastructure, data interoperability and digital identity.

Program

Introduction and program

 • Eefje van der Harst, project lead at Datasharing Coalition

Let’s build dataspaces

 • Lars Nagel, CEO International Data Spaces Association
  Lars Nagel is CEO of the International Data Spaces Association since its foundation in 2016. He is also a member of the Executive Board of ECM GmbH, where he manages innovation and technology transfer. Previously, Lars founded and led GlobalGate, a provider of learning environments for industrial and research institutions. Lars studied mechanical engineering at the Technical University of Dortmund and graduated with a diploma in engineering.

Data sharing ecosystems

 • David Langley, sovereignty, digital collaboration, and data sharing (TNO)
  30 years working on digital innovations and applied research on business strategy transitions. Digitization and sustainability pose existential challenges for many organizations, and at the same time they offer countless opportunities, but no organization can take the necessary steps alone. Langley’s research focuses on networked solutions for sustainable business models that provide a competitive advantage in the European data market. Prof. dr. ir. David Langley is the author of the recently published article: The Internet of Everything: Smart things and their impact on business models.

New perspectives for manufacturers using IDSA in Spain (metal) and Germany (manufacturing)

 • Luis Usatorre, Metal Domain Data Space, Spain
  Luis Usatorre is Industrial Engineer, with Masters in Production Plants Management and Energy Efficiency in Industry. Works in Tecnalia as Project manager and has a large experience on research projects participating in more than eleven european projects. Previously has worked more than 15 years at Industrial companies. He is a specialist on automation and simulation, and has worked on the implementation of AI algorithms in industrial scenarios. Member of EFFRA.
 • Daniel Nazimek, Product Manager Industry 4.0, SICK AG, Waldkirch, Germany

How IDSA facilitates low-volume-high-complexity manufacturing in Dutch High-Tech

 • John Blankendaal, Smart Connected Supply Network
 • Mike de Roode, TNO

How IDSA can help to speed up your datasharing initiatives

 • Eefje van der Harst, Datasharing Coalition
 • Lars Nagel, International Data Spaces Association

Q&A with speakers in virtual meeting space

Impact en gebruik van data

In onze informatiemaatschappij vertegenwoordigt data veel waarde. Aan klanten kan precies worden aangeboden wat ze nodig hebben, terrorisme en criminaliteit kunnen beter opgespoord en voorkomen worden en fraude kan effectiever bes... + Meer over Impact en gebruik van data
 • Platform Datadelen

  Het delen van data over traditionele applicatie-, proces-, organisatie- en sectorale grenzen heen biedt enorm veel nieuwe mogelijkheden voor economische bedrijvigheid en innovatie, maar het is ook één van de grootste uitdagingen... + Meer over Platform Datadelen