Van Asfalt naar Bits: door publiek-private samenwerking op weg naar datagedreven mobiliteit

Datum: dinsdag 18 mei 2021
Vorm: webinar

Kunnen data en digitalisering helpen de druk op onze mobiliteitssystemen te verminderen? De leefbaarheid van onze leefgebieden en duurzaamheid van mobiliteit te vergroten? En kan digitalisering mensen meer mogelijkheden geven om op een betaalbare manier zelf keuzes te maken rond mobiliteit?

Deze deelnemersspecial, georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ging in op deze vragen. In de digitalisering is een belangrijke rol weggelegd voor Mobility-as-a-Servcie, kortweg MaaS. MaaS staat voor integrale apps waarmee de reiziger naar keuze zijn optimale reis kan plannen, boeken én betalen. Maar MaaS is voor Nederland meer dan dat: het is een middel om integrale beleidsdoelen te behalen. Het zet in op een sterke publiek-private samenwerking: samen delen en samen leren om de kansen van data en digitalisering te grijpen om daarmee het mobiliteitssysteem verder te optimaliseren.

Met traditionele infrastructuur weten we ongeveer wat de relatie is tussen welvaart, leefbaarheid en economie. MaaS vraagt de intensieve uitwisseling van data, waarvoor goede samenwerking nodig is tussen tal van (markt)partijen, die voorheen nauwelijks samenwerkten of een rol speelden in mobiliteit. Maar wat zijn de mogelijkheden en gevolgen als we de mobiliteit met data ondersteunen? Hoe creëer je een open markt rond mobiliteitsdata, hoe nodig je partijen uit om te investeren in voorzieningen, en hoe zorg je dat innovatie wordt gestimuleerd en degene met de meeste informatie niet automatisch de sterkste wordt?

Deze deelnemersspecial ging in op de lessen uit de nationale MaaS pilots. Het toont het samenspel tussen bedrijfsleven en overheden. Hoe de relatie tussen overheid, burgers en bedrijven vorm kan krijgen, en hoe een markt ontstaat die leidt tot innovatie en verantwoorde systeemveranderingen.

Impact en gebruik van data

In onze informatiemaatschappij vertegenwoordigt data veel waarde. Aan klanten kan precies worden aangeboden wat ze nodig hebben, terrorisme en criminaliteit kunnen beter opgespoord en voorkomen worden en fraude kan effectiever bes... + Meer over Impact en gebruik van data
  • Platform Datadelen

    Het delen van data over traditionele applicatie-, proces-, organisatie- en sectorale grenzen heen biedt enorm veel nieuwe mogelijkheden voor economische bedrijvigheid en innovatie, maar het is ook één van de grootste uitdagingen... + Meer over Platform Datadelen