ECP Deelnemersspecial Datadelen: een voorwaarde voor datagedreven bedrijfsvoering

Datum: 17 december 2020

Wilt u profiteren van IT-technologieën? Deel dan uw data!

Om te kunnen profiteren van nieuwe datagedreven technologie, zoals AI, moeten publieke en private organisaties data delen, over sectorale en nationale grenzen heen. Om data te kunnen delen is governance nodig zodat zaken als interoperabiliteit van data en processen, autorisatie en identificatie, ethische waarden, vertrouwen, juridische aspecten, privacy, en veiligheid geborgd worden.

ECP organiseerde de Deelnemersspecial Datadelen: een voorwaarde voor datagedreven bedrijfsvoering samen met de Data Sharing Coalition: zij lieten zien hoe organisaties voordeel kunnen halen uit het delen van data met partners buiten de eigen sector en over landsgrenzen heen en welke hulp de Data Sharing Coalition daarbij kan bieden. Nederlandse en internationale praktijkvoorbeelden laten zien dat het delen van data noodzakelijk is om de kansen van datagedreven technologie te benutten. Datadelen is daarom een belangrijk onderdeel van zowel Nederlandse als Europese ambities: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat licht de beleidsmatige kanten toe.

Programma

Erik Fledderus (ECP) | Welkom en introductie.

Erik Fledderus zit deze deelnemersspecial voor als voorzitter van de ECP Stakeholder Groep Europa (in oprichting). De groep verbindt de Nederlandse belangen op het gebied van het Europese technologiebeleid en –ontwikkeling.

Eefje van der Harst (Data Sharing Coalition) | Het belang van datadelen en de rol van de Data Sharing Coalition.

De Data Sharing Coalition legt uit hoe zij, in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het delen van data tussen organisaties faciliteert. Het doel is om governance op het gebied van datadelen tot stand te brengen door het ontwikkelen van generieke bouwstenen, gebaseerd op best practices in verschillende sectoren – in Europa en daarbuiten.

Arjen de Bake (HDN) | Toepassing Data Sharing Coalition bij Hypotheken Data Netwerk (HDN)

De casus waar HDN en de Data Sharing Coalition aan werken laat concrete cross-sectorale toepassingen van datadelen zien. Het verbinden van het energie-ecosysteem en hypothekenecosysteem maakt het mogelijk voor consumenten hun energiedata in te zetten om te profiteren van waardevolle producten en diensten in het financiële domein. De Data Sharing Coalition ondersteunt de samenwerkende partijen met het ontwikkelen van bouwstenen voor datadelen.

Dr. Eduardo Barbaro (IBM) | AI can’t do without data (AI kan niet zonder data, in het Engels)

IBM illustreert het internationale karakter van datadelen. In Europa en wereldwijd werken multinationals en Mkb’s uit verschillende sectoren samen om data te delen en governance te organiseren op het gebied van datadelen, om zo processen te optimaliseren en kansen te creëren voor innovatie.

IBM illustrates the international character of data sharing. Both in Europe and globally, multinationals and SMEs (small and medium-sized enterprises) from various sectors collaborate on data sharing and governance, in order to optimize processes and create opportunities for innovation.

Rogier de Boer (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) | Het belang van datadelen voor Europese innovaties

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vertelt over de ambities en het beleid van de Nederlandse en Europese overheid om governance te creëren op het gebied van datadelen. Door generieke bouwstenen te ontwikkelen, wordt het proces om data te delen en governance te implementeren eenvoudiger. Zo kan data gedeeld worden op een veilige, flexibele, effectieve en efficiënte manier – geheel conform Europese wetgeving.

Impact en gebruik van data

In onze informatiemaatschappij vertegenwoordigt data veel waarde. Aan klanten kan precies worden aangeboden wat ze nodig hebben, terrorisme en criminaliteit kunnen beter opgespoord en voorkomen worden en fraude kan effectiever bes... + Meer over Impact en gebruik van data
  • Platform Datadelen

    Het delen van data over traditionele applicatie-, proces-, organisatie- en sectorale grenzen heen biedt enorm veel nieuwe mogelijkheden voor economische bedrijvigheid en innovatie, maar het is ook één van de grootste uitdagingen... + Meer over Platform Datadelen