ECP Deelnemersspecial - Versnellen van digitale geletterdheid in het onderwijs

Datum: Maandag 21 juni
Vorm: Webinar.

Over de noodzaak van digitale geletterdheid in het onderwijscurriculum is men het eens. Maar hoe zetten we deze noodzaak om in het versneld en structureel aanbieden van digitale geletterdheid aan alle leerlingen in Nederland? ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en VodafoneZiggo nodigen u van harte uit om dit webinar terug te kijken. Hierin gaan we in gesprek gaan over de gezamenlijke actie vanuit het onderwijs, overheid en marktpartijen.

Programma

Gespreksleider: Lenneke Hoedemaker

  • 10.00 uur – Welkom door Tineke Netelenbos, voorzitter ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en lid Cyber Security Raad
  • 10.05 uur – Keynote Andreas Schleicher, Directeur Onderwijs en Vaardigheden en adviseur Onderwijsbeleid bij de OESO, over in mei gepubliceerd PISA-onderzoek 21st-Century Readers – Developing Literacy Skills in a Digital World
  • 10.20 uur – Paneldiscussie 1: Het belang van digitale geletterdheid voor kansengelijkheid
  • 10.40 uur – Paneldiscussie 2: Wat is nodig voor implementatie na het groene licht?
  • 11.00 uur – Paneldiscussie 3: Wat kan nu al gedaan worden?
  • 11.20 uur – Aanbieding Brede landelijke aanpak versnellen digitale geletterdheid in het onderwijs aan afgevaardigden van de commissies Onderwijs en Digitale Zaken van de Tweede Kamer
  • 11.30 uur – Einde

Deelnemers aan paneldiscussies
Raymond Trippe (beleidsmedewerker Lucas Onderwijs), Daniël Roos (directeur JINC), Remco Pijpers (strategisch adviseur digitale geletterdheid en ethiek Kennisnet), Lydwin van Rooyen (vakexpert digitale geletterdheid SLO), Margreet de Vries (directeur-bestuurder Onderwijsontwikkeling Nederland), Louise Meijer (CSR VodafoneZiggo en voorzitter Vodafone Nederland Foundation) en Jorien Castelein (Bestuurslid GEU), Pauline Maas (ICT Docent Koninklijke Visio), Eugenie Zwanenburg-Dumoulin (Schoolleider VO Hofstad Lyceum), Nienke Luijckx (Voorzitter LAKS).

Noodzaak versnellen digitale geletterdheid
Uit recent Europees onderzoek van de OECD, PISA, blijkt dat in Nederland ruim een derde van de Nederlandse kinderen niet heeft geleerd hoe ze feitelijke informatie kunnen herkennen. Ook wordt onderstreept dat Nederlandse kinderen uit een kansarm milieu onder het OESO-gemiddelde scoren.
Er is in Nederland inmiddels brede overeenstemming dat digitale geletterdheid zo snel mogelijk een plek moet krijgen in het onderwijscurriculum. Ook vanuit de politiek hebben VVD, D66 en PvdA het belang van digitale vaardigheden in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen. Echter, laat de implementatie van digitale geletterdheid in het curriculum nog op zich wachten. Hoe kunnen we dit versnellen en wat is er nu al mogelijk? Hierover gaan we met belangrijke spelers uit het veld in gesprek.

 

Digivaardig

Een digitaalvaardige samenleving is een samenleving waarbij iedereen in staat is om op alle manieren mee te kunnen doen met digitale toepassingen: als burger, als werknemer, als patiënt en als ouder. Digitale vaardigheden zijn ee... + Meer over Digivaardig
  • Safer Internet Centre Nederland

    Sinds 2006 wordt veilig en vaardig gebruik van digitale middelen door kinderen en jongeren in Nederland publiek-privaat opgepakt. Van Digibewust naar Digivaardig & Digiveilig naar Veiliginternetten.nl, Codepact en Samen Digiwi... + Meer over Safer Internet Centre Nederland