Monitors Digitale Geletterdheid 2023

Nederlandse leerlingen en scholieren scoren onvoldoende op digitale geletterdheid

Het curriculum in het basis- en voortgezet onderwijs wordt vernieuwd. Zo krijgt onder andere digitale geletterdheid een grotere rol. En dat is nodig, blijkt uit de Monitors Digitale Geletterdheid voor het primair en voortgezet onderwijs: na hogere cijfers in coronatijd (2021) scoren leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in 2023 weer een onvoldoende voor digitale geletterdheid. Tegelijkertijd hebben docenten, schoolleiders, bestuurders en ICT-coördinatoren veel meer behoefte aan handvatten en (externe) ondersteuning bij het onderwijzen van digitale geletterdheid. Lees het gehele persbericht.

Ook in 2023 zijn de Monitors Digitale geletterdheid primair en voortgezet onderwijs uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies om inzicht te krijgen in de status van digitale geletterdheid in het funderend onderwijs in Nederland. De monitoren zijn ook al uitgevoerd in 2019 en 2021.  

Download hier de infographics voor een overzicht: 

Uiteraard zijn ook de volledige rapporten beschikbaar: 

De klankbordgroep die het ontwikkelen van deze monitoren ondersteunt, heeft naast de monitoren ook een advies geschreven voor de ondersteuning van implementatie van digitale geletterdheid in het onderwijs. Hiertoe is een quickscan uitgevoerd, naar de knelpunten en behoeften van leerkrachten en docenten en een netwerkscan onder partijen ‘rondom’ het onderwijs. De uitkomsten zijn verwerkt in het advies waarin de mogelijke ondersteuningsstructuur beschreven is.