Digital Services Act

December 2020 stelde de Europese Commissie de Digital Services Act (DSA) voor. Het doel van de DSA is het juridisch kader van de Richtlijn inzake elektronische handel te actualiseren en vervangen. Ook werd de Digital Markets Act (DMA) voorgesteld. Het doel van deze wet is een eerlijker speelveld op de digitale markt te creeeren, door kaders te stellen voor…

Thuiswerken wordt de norm door Corona

Eind 2019 werd in de Chinese stad Wuhan het Corona-virus gesignaleerd. De World Health Organisation erkende in 2020 dat er sprake was van een pandemie. Om de besmettingen in te perken, werd er massaal thuisgewerkt in plaats van op de normale werkplek. Deze pandemie heeft veel invloed gehad op onze manier van (digitaal) werken, waarbij…

Hack Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht kreeg in 2019 te maken met een grote ransomware-aanval, waardoor er talloze service en back-upsystemen waren vergrendeld en medewerkers en studenten niet meer bij hun mail konden of data. De hackers vroegen een bedrag van 200.000 euro, wat uiteindelijk is betaald door de universiteit. Deze hack was bijzonder, omdat er voor het…

Oprichting Digital Trust Center

Op 8 juni 2018 lanceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het Digital Trust Center (DTC). Het DTC stimuleert en faciliteert ondernemers om zelfstandig of in samenwerkingsverband aan de slag te gaan met het verbeteren van hun online veiligheid. MKB-ondernemers kunnen terecht op www.digitaltrustcenter.nl voor praktische informatie en advies over veilig digitaal ondernemen. Staatssecretaris…

Ingang Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de hele Europese Unie. Sinds de AVG is er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie, in plaats van de verschillende nationale wetten (in Nederland verving het dus de WBP). Elke lidstaat kreeg een privacy autoriteit, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens, die…

Oprichting Cyberveilig Nederland

“Acht cybersecurity dienstverleners nemen het initiatief tot de oprichting van de brancheorganisatie Cyberveilig Nederland. Doel van de organisatie is de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten en daarnaast de kwaliteit en transparantie binnen de groeiende cybersecurity sector te verhogen.” Zo kondigde Cyberveilig Nederland hun lancering aan in een persbericht.

MeToo-beweging

De MeToo-beweging maakte een enorme vlucht in 2017. MeToo begon als een hashtag op Twitter en andere social media, waarbij mensen die #MeToo in hun bericht zette, hiermee aangaven ooit seksueel misbruikt te zijn, aangerand of seksueel geïntimideerd. De beweging ging viraal. Op 15 oktober 2017 werd de hashtag al meer dan 200.000 keer gebruikt….

Oprichting Open AI

Open AI werd opgericht door onder andere Elon Musk, Sam Altman en Peter Thiel. Het bedrijf ontwikkelt producten op het gebied van Artificial Intelligence (AI), oftewel kunstmatige intelligentie. Ook voeren ze onderzoeken uit. Een bekend product van OpenAI is de chatbot ChatGPT, die later werd gelanceerd.  

Start contactloos betalen

Sinds 2014 kan men in Nederland contactloos betalen met een betaalpas met een NFC-chip. Zowel consumenten als winkeliers (maar ook openbaar vervoer en vending machines) zijn op grote schaal vertrouwd geworden met “contactloos betalen”. Er zijn in juni 496 mio betalingen (nieuw pinrecord!) met een omzet aan de toonbank van 12,8 miljard euro uitgevoerd.

Hulpknop voor slachtoffers van cybercrime

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland lanceerden tijdens het Eindejaarsevent van ECP in Den Haag deze digitale hulpknop. Het aantal cybercrime-incidenten nam in Nederland nog steeds toe ook onder het midden- en kleinbedrijf. Zo bleek uit eerder onderzoek van MKB-Nederland dat 57 procent van de mkb-ondernemers in 2012…