Ingang Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de hele Europese Unie. Sinds de AVG is er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie, in plaats van de verschillende nationale wetten (in Nederland verving het dus de WBP). Elke lidstaat kreeg een privacy autoriteit, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens, die boetes tot €20 miljoen kunnen opleggen. In juli 2019 deelde het AP de eerste AVG-boete uit aan het HagaZiekenhuis voor onvoldoende interne beveiliging.