Digital Services Act

December 2020 stelde de Europese Commissie de Digital Services Act (DSA) voor. Het doel van de DSA is het juridisch kader van de Richtlijn inzake elektronische handel te actualiseren en vervangen. Ook werd de Digital Markets Act (DMA) voorgesteld. Het doel van deze wet is een eerlijker speelveld op de digitale markt te creeeren, door kaders te stellen voor de marktdeelnemers.