Thuiswerken wordt de norm door Corona

Eind 2019 werd in de Chinese stad Wuhan het Corona-virus gesignaleerd. De World Health Organisation erkende in 2020 dat er sprake was van een pandemie. Om de besmettingen in te perken, werd er massaal thuisgewerkt in plaats van op de normale werkplek. Deze pandemie heeft veel invloed gehad op onze manier van (digitaal) werken, waarbij bijvoorbeeld videobellen veel meer werd toegepast.