Artificial Intelligence

Jaar: 2019

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bijeenkomen, samenwerken en kennis uitwisselen over technologieën, randvoorwaarden en trends in de verschillende domeinen van de Nederlandse samenleving. 

Vanwege de grote maatschappelijke impact van artificial intelligence is het van belang dat bedrijven, overheid, kennisinstellingen, politici, bestuurders en eindgebruikers met elkaar in gesprek gaan over kunstmatige intelligentie. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving biedt relevante gespreksstof en een oplossingsrichting aan.

ACTIVITEITEN

PRESENTATIES

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over het onderwerp Artificial Intelligence, kunt u contact opnemen met Daniel Frijters via daniel.frijters[@] ecp.nl of telefonisch via 070-4190309.

 

 Terug naar activiteiten