07-02-2022

Docuserie 'Mens & AI in de zorg' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakte een driedelige docuserie over Mens & AI in de zorg. Want hoe slim is Artificial Intelligence eigenlijk? Gaan robots de mens overnemen? En wat vraagt de samenwerking met AI van zorgprofessionals en patiënten? Met docuserie wil het ministerie van VWS aandacht besteden aan al deze vragen en de kijker op weg helpen zich voor te bereiden op een toekomst met AI.

De docuserie vertrekt vanuit de vragen van jonge zorgprofessionals, patiënten en burgers. Elke aflevering komen hun vragen over een toekomst met AI aan bod. Journalist en AI-adviseur Wouter van der Bij gaat op pad, op zoek naar antwoorden. Hij ging met negen verschillende experts in gesprek: patiëntvertegenwoordigers, medisch experts en wetenschappelijke voorlopers op het gebied van sociale robotica en AI. De experts bouwen voort op bestaande kennis en geven zorgprofessionals en patiënten tips om zich voor te bereiden op een toekomst met AI.

Het VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid beschouwt de docuserie als een aanzet om verder met elkaar in gesprek te gaan over hoe we een toekomst met AI in de gezondheidszorg samen vorm willen geven. Het laat zien welke vragen/verwachtingen daarin realistisch maar ook onrealistisch zijn. De serie is gepubliceerd als blijvend resultaat met ruimte voor aanvullende vragen, relevante achtergrondinformatie en doorverwijzingen naar hulpmiddelen.

In aflevering 2 en 3 worden onder andere gesprekken gevoerd met met Daniël Tijink (manager Zorg, Strategie en Ethiek ECP | Platform voor de InformatieSamenleving).

Bekijk de driedelige docuserie ‘Mens en AI in de Zorg’ op de website van ministerie van VWS.

Artificial Intelligence

Kunstmatige Intelligentie (of AI, Artificial Intelligence) is geen futuristische revolutie die ons ineens overkomt. Jaren geleden is deze ontwikkeling onze samenleving al binnengekomen. Beetje bij beetje zal het een grotere rol ga... + Meer over Artificial Intelligence

Betrokken ECP'ers

Daniël Tijink

Betrokken Deelnemers