22-11-2021

De Wet op de Artificiële Intelligentie: de belangrijkste punten op een rij

Op 21 april 2021 presenteerde de Europese Commissie de Wet op de Artificiële Intelligentie. Mauritz Kop is lid van de Europese AI Alliantie en Fellow aan Stanford Law School en deed in dit kader strategische aanbevelingen aan de Europese Commissie. Hij zet de belangrijkste punten van de wet op een rij.

De conceptverordening geeft horizontale regels voor de ontwikkeling, commodificatie en het gebruik van AI-gedreven producten, diensten en systemen binnen het territorium van de Europese Unie. De Wet op de Artificiële Intelligentie biedt kernregels voor kunstmatige intelligentie die op alle industrieën van toepassing zijn, en introduceert een geavanceerd productveiligheidsregime dat is opgebouwd rondom een set van 4 risicocategorieën. Het stelt eisen aan markttoegang en certificering van High-Risk AI-systemen door middel van een verplichte CE-markeringsprocedure. Om billijke resultaten te garanderen, is dit pre-market-conformiteitsregime ook van toepassing op machine learning training, testing en validatiedatasets. De nieuwe wet beoogt de hoge normen van het EU-trustworthy AI-paradigma te codificeren, dat vereist dat AI juridisch, ethisch en technisch robuust is, met inachtneming van democratische waarden, mensenrechten en rechtsstatelijkheid.

Europa zet wederom de standaard

Er is moed en creativiteit voor nodig om al wetgevend door deze stormachtige, interdisciplinaire materie heen te pionieren, en Amerikaanse en Chinese bedrijven te dwingen zich aan EU-normen te conformeren, voordat hun AI-producten en -diensten toegang kunnen krijgen tot de Europese markt met zijn 450 miljoen consumenten.

De nieuwe Europese regels zullen de manier waarop AI wordt gevormd voorgoed veranderen. Het nastreven van trustworthy AI by design lijkt daarbij een verstandige strategie, waar ter wereld u zich ook bevindt.

Een toegankelijke Nederlandstalige column over de Europese Wet op de Artificiële Intelligentie is gepubliceerd op platform VerderDenken.nl van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Een academische publicatie van Mauritz over deze materie is te vinden op de website van Stanford University.

Artificial Intelligence

Kunstmatige Intelligentie (of AI, Artificial Intelligence) is geen futuristische revolutie die ons ineens overkomt. Jaren geleden is deze ontwikkeling onze samenleving al binnengekomen. Beetje bij beetje zal het een grotere rol ga... + Meer over Artificial Intelligence