Daniël Frijters

Daniel Frijters

Daniël Frijters is sinds 2024 aangesteld als directeur operations (tevens plaatsvervangend) bij Platform ECP en verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering. “Ik vind het fascinerend hoe ECP op zo’n urgent en belangrijk thema als digitalisering verbinding organiseert en maatschappelijke impact creëert. Daar is de ECP cultuur, waarin iedereen van ons team en in ons netwerk z’n…

Arie van Bellen

Arie van Bellen legt in 1997 het fundament voor het platform ECP vanuit de gedachte dat publiek-private samenwerking essentieel is in het digitale domein. Samen met VNO-NCW en het ministerie van Economische Zaken richtte hij dat jaar ECP op. Van Bellen heeft als algemeen directeur de leiding over het Platform voor de InformatieSamenleving. Hij presenteert verklaringen,…