01-09-2021

De Dutch Blockchain Coalition presenteert het Dutch Self- Sovereign Identity Framework (DSSIF)

Samen met partners en onder toezicht van een review board van experts afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en universiteiten, heeft de Dutch Blockchain Coalition (DBC) gewerkt aan het opstellen van een Dutch SSI Framework (“DSSIF”). Het visiedocument staat sinds kort online en is een leidraad voor eenieder die zich bezighoudt met het onderwerp digitale identiteit in zijn algemeenheid en de decentrale inrichting ervan in het bijzonder.

DSSIF is een levend document dat aan de hand van praktische toepassingen, nader onderzoek en terugkoppeling van het brede publiek bijgewerkt, aangescherpt en verbeterd wordt. Met als doel om tot een gezamenlijke aanpak te komen die moet leiden tot een wenselijke digitale identiteitsinfrastructuur. Wilt u meedenken? Dat kan! Inhoudelijke reacties op dit document zijn zeer welkom en kunnen vóór 1 oktober a.s. verstuurd worden naar dssif@dutchblockchaincoalition.org.

Meer informatie? Kijk dan op de website van de Dutch Blockchain Coalition.