10-06-2020

Commit2Data uitgegroeid tot Nederlands grootste data-georiënteerde onderzoeksprogramma

Sinds 2016 loopt het nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma Commit2Data. Dit programma stimuleert en faciliteert wetenschappelijk onderzoek en de valorisatie en disseminatie van de resultaten van onderzoek rondom data, datadelen en data-analytics. Inmiddels is Commit2Data uitgegroeid tot Nederlands grootste data-georiënteerde onderzoeksprogramma, met zo’n 60 publiek-private onderzoeksconsortia in allerlei verschillende sectoren.

Binnen deze consortia werken ruim 150 onderzoekers in samenwerking met meer dan 250 private partijen en alle Nederlandse universiteiten.

Van onderzoek naar toepassing

Met de 60 lopende onderzoeksprojecten is het grootste deel van het onderzoeksvolume bereikt. De komende jaren zullen de verschillende onderzoeken resultaten gaan publiceren. Door de betrokkenheid van de vele private partijen zijn de onderzoeksvragen zeer toepassingsgericht. De verwachting is dan ook dat de resultaten tot zeer praktische toepassingen kunnen leiden. De stap van onderzoek naar toepassing is echter vaak niet gemakkelijk. Daarom heeft Commit2Data hard gewerkt aan een valorisatieprogramma. Met behulp van het ministerie van EZK is dat programma sinds eind 2019 echt aan het opstarten.

Valorisatieprogramma

Het gehele programma bestaat uit verschillende onderdelen. Brede instrumenten worden ingezet, zoals masterclasses waarin generieke kennis wordt gedeeld over onder andere IP, start-ups en businessplannen. Daarnaast wordt er gefocust op het tackelen van de specifieke drempels die een individueel project tegenkomt bij de route van concept naar implementatie. Hiervoor is een valorisatieteam ingericht met een valorisatiecoach en een flexibele schil van allerlei deskundigen die de projecten kunnen bijstaan.

Commit2Data organiseert een reeks sectorgerichte sessies met kleine groepen projectleiders waaruit individuele consultatiegesprekken voorkomen die tot een heel begeleidingstraject kunnen leiden. De animo blijkt enorm groot hiervoor. Voor het doorontwikkelen van een concept naar een demonstrator of app, het laten doen van een marktverkenning of het opstellen van een businessplan heeft commit2data ook een klein valorisatiefonds. Na de zomer zal de call hiervoor opengesteld worden, specifiek gericht op Commit2Data-projecten.

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving ondersteunt het programmabureau van Commit2Data door het leveren van een secretaris en het ondersteunen op het gebied van organisatie en communicatie.

Impact en gebruik van data

In onze informatiemaatschappij vertegenwoordigt data veel waarde. Aan klanten kan precies worden aangeboden wat ze nodig hebben, terrorisme en criminaliteit kunnen beter opgespoord en voorkomen worden en fraude kan effectiever bes... + Meer over Impact en gebruik van data