5G-innovatienetwerk

De groei van onze vaste en mobiele netwerken, qua capaciteiten en qua schaal- en dichtheid, komen al jaren voort uit de vraag van de consument. De vraag vanuit de consument voor verdere groei van capaciteit zal waarschijnlijk ook in de toekomst een drijfveer blijven. Nieuwe toepassingsmogelijkheden van connectiviteit bouwen echter ook op andere netwerkeigenschappen dan enkel capaciteit. Denk hierbij aan reactiesnelheid en het aantal verbonden apparaten, maar ook netwerk-slicing en edge-computing. Deze verschuiving zorgt voor een vervaging van scheidslijnen tussen fysieke infrastructuur, cloud-infrastructuur, rekenkracht en allerlei gerelateerde diensten. Het omgaan met die nieuwe werkelijkheid en aan de doorontwikkeling bijdragen is een uitdaging waarvoor allerlei partijen zullen moeten samenwerken. Op verschillende manieren levert ECP inspanningen om verschillende vormen van samenwerking te stimuleren en te faciliteren.

5G-innovatienetwerk

Om optimaal gebruik te maken van de voordelen die de nieuwe technieken en de systeemintegraties met zich meebrengen, is adoptie van 5G nodig. Het 5G-innovatienetwerk wil de adoptie van 5G-toepassingen in allerlei sectoren stimuleren. Dit gebeurt onder andere door het identificeren van kansrijke usecases en het in sectoraal verband bijeen brengen van stakeholders om de impact te bespreken en te kijken hoe versnelling van adoptie georganiseerd kan worden. Dat is van belang: de verwachting is dat juist toepassingen die gebruik maken van dit soort eigenschappen grote maatschappelijke en economische impact kunnen hebben en kunnen bijdragen aan de vier maatschappelijke missies.

Rol ECP

Het 5G innovatienetwerk is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en NLdigital. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft ECP gevraagd kartrekker te zijn voor het 5G innovatienetwerk. Daarnaast ondersteunt ECP bij organisatie en activiteiten.

Strategische innovatie

ICT zit overal: thuis, onderweg en op het werk. ICT zorgt als sleuteltechnologi... + Meer over Strategische innovatie

Betrokken ECP'ers

Laurens van der Molen

Aldert de Jongste