Future Network Services

Netwerken en digitale infrastructuur spelen een steeds grotere rol in alle delen van onze samenleving en economie. Steeds meer processen en objecten worden digitaal verbonden. Hierdoor stellen we enerzijds steeds hogere eisen aan het netwerk, denk aan bandbreedte of reactiesnelheid, anderzijds maakt het ons ook steeds afhankelijker van die infrastructuur waardoor deze strategisch steeds belangrijker wordt. Het wegvallen of onbruikbaar worden zou in toenemende mate ontwrichtend werken. Kennis over hoe die infrastructuur werkt en dus veilig bediend en gebruikt kan worden, invloed op de doorontwikkeling van de techniek op basis van onze behoeften en waarden, (economisch)profijt uit delen van de waardeketen, allemaal redenen om met partijen in Nederland en ons omringende landen samen te werken aan doorontwikkeling van de digitale infrastructuur van de toekomst.

Future Network Services

Dat gebeurt in het met behulp van het Nationaal Groeifonds gefinancierde programma Future Network Services (FNS). Dit door TNO getrokken programma waarin momenteel zo’n 60 partners samenwerken is gestart in 2024 en heeft tot doel om (mede) sturing te geven aan de doorontwikkeling van mobiele telecominfrastructuren met name 6G en voor Nederland kennis en bedrijvigheid te ontwikkelen in essentiële delen van de 6G waardeketen. Concreet ligt de focus op de ontwikkeling van radio technologie (hardware) en intelligente systemen (software).

Rol van ECP

ECP ondersteund het FNS consortium door te bouwen aan een hecht en breder ecosysteem door kennisdeling en informatievoorziening tussen bedrijven, kennisinstellingen en fieldlabs te organiseren.

Strategische innovatie

ICT zit overal: thuis, onderweg en op het werk. ICT zorgt als sleuteltechnologi... + Meer over Strategische innovatie

Betrokken ECP'ers

Laurens van der Molen

Aldert de Jongste

René Montenarie