ECP in eindexamen

In mei 2023 werd ECP genoemd in het HAVO eindexamen Nederlands. In de tekst werd het onderzoek genoemd dat in het kader van Safer Internet Day 2019 werd uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mening van Nederlandse jongeren en hun ouders ten aanzien van hun mobiele- en internetgebruik. De opdracht voor het onderzoek kwam…

Minister Adriaansens ontvangt manifest Duurzame Digitalisering – Start Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering

Op 18 oktober 2022 is het manifest Duurzame Digitalisering overhandigd aan minister Adriaansens als startschot van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering. In het Manifest roept de NCDD, samen met een groot aantal organisaties, op tot actie. Het is nodig om als Nederland kansen te verzilveren, knelpunten weg te nemen en tot een duidelijke routekaart te…

The Hague Conference on AI

The Hague Conference on Responsible AI is een jaarlijkse conferentie met focus op Vrede, Recht en Veiligheid in internationaal perspectief voor experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en de overheid. De conferentie draagt ​​bij aan het bepalen van de agenda voor de toekomst van verantwoorde en humane AI.

Koninklijke onderscheiding

In 2022 werd aan Arie van Bellen, de grondlegger en directeur van ECP, de Koninklijke onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’ uitgereikt. Arie ontving het Koninklijke lintje uit handen van Emile Jaensch, de burgemeester van Oestgeest. Arie ontving deze onderscheiding omdat hij al jaren zowel professioneel al privé een belangrijke maatschappelijke steunpilaar is.

Start programma Informatieveilig gedrag in de zorg

Het programma Informatieveilig gedrag in de zorg wordt door ICTU overgedragen aan ECP met als doel de ontwikkelde aanpak (de Wegwijzer Aan de slag met informatieveilig gedrag) te verspreiden, in opdracht van Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn.

Publicatie “Geef data waarde!” Commit2Data

Commit2Data publiceerde in samenwerking met InnoValer en TNO de publicatie ‘Geef data waarde!’. Data en datadelen gaan de werkwijzen en verdienmodellen van organisaties en ondernemingen in alle sectoren veranderen. In deze publicatie worden vier grote trends en factoren besproken die de komende jaren een grote invloed hebben op verdienmodellen van bedrijven en de wijze waarop…

Digitale Binnenhof Academy

De Digitale Binnenhof Academy wordt opgericht. Een neutraal kenniscentrum waar politici en fractieleden objectieve en vraaggestuurde kennis kunnen opvragen over de werking van de digitale samenleving. Op 8 april 2021 organiseerde de Digitale Binnenhof Academy de eerste lezing voor geïnteresseerde politici over digitale veiligheid. Professor Bibi van den Berg ging na een korte openingslezing in…

e-Healthweek gaat verder als Slimme Zorg Estafette

De e-Healthweek heeft 4 jaar achter elkaar plaatsgevonden, tussen 2017 en 2020, met als doel het zichtbaar maken van e-health activiteiten door het hele land. De e-Healthweek is sinds 2021 veranderd in de Slimme Zorg Estafette: niet een week, maar een hele maand met het thema zorginnovatie.

Manifest Online Trust Coalitie

In september 2020 is het manifest van de Online Trust Coalitie gepubliceerd. Het manifest gaat in op het doel van de Online Trust Coalitie, de deelnemers, de uitgangspunten en de vraagstukken die de coalitie wil aanpakken.