Minister Adriaansens ontvangt manifest Duurzame Digitalisering – Start Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering

Op 18 oktober 2022 is het manifest Duurzame Digitalisering overhandigd aan minister Adriaansens als startschot van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering.

In het Manifest roept de NCDD, samen met een groot aantal organisaties, op tot actie. Het is nodig om als Nederland kansen te verzilveren, knelpunten weg te nemen en tot een duidelijke routekaart te komen. Om de digitale sector verder te verduurzamen roept de Coalitie op snel tot een helder plan van aanpak te komen om de belangrijkste knelpunten zo snel mogelijk weg te nemen en kansen optimaal te benutten.

De coalitie is ondergebracht bij ECP | Platform voor de Informatiesamenleving. ECP heeft een faciliterende en coördinerende rol en verzorgt de communicatie.