Conferentie Waardengedreven Dialogen – Generatieve AI

Op donderdag 14 december van 09:30 tot 14:00 uur vindt de Conferentie Waardengedreven Dialogen – Generatieve AI plaats uur bij de Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3, Den Haag.

Artificiële Intelligentie heeft het afgelopen jaar een enorme vlucht genomen. Iedereen is inmiddels bekend met ChatGPT en op veel plekken en binnen organisaties wordt deze vorm van generatieve AI (GAI) inmiddels gebruikt. Niet van echt te onderscheiden beelden worden genereerd door deze technologie. Papers en boeken worden in een handomdraai samengevat. Waar en hoe wordt GAI al gebruikt?

In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn de afgelopen tijd drie dialogen gevoerd aan de hand van de Aanpak Begeleidingsethiek (ECP) met mensen op plekken waar de technologie al wordt toegepast. Zo is er gekeken naar de mogelijke inzet van levensechte avatars voor communicatie met burgers door de politie, hulp van generatieve AI bij patiëntgesprekken in het ziekenhuis en het gebruik van ChatGPT door studenten in het onderwijs.

Ook is er bij de politie een hypothetische casus verkend. Daarbij is gekeken naar de mogelijke inzet van levensechte avatars voor communicatie met burgers door de politie.

Aan de hand van de eerdergenoemde drie voorbeelden gaan we de dialoog met u aan over de inzet van GAI in onze samenleving. Om 13.00 uur sluiten we de bijeenkomst af met een netwerklunch.

Toelichting programma

In het kader van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van het ministerie van BZK zijn de afgelopen tijd dialogen met de Aanpak Begeleidingsethiek gehouden rondom de toepassing van generatieve AI.

Tijdens de conferentie worden de resultaten van de drie dialogen gepresenteerd en gaan we met elkaar in gesprek over de geïdentificeerde waarden die hierbij een rol spelen. We gaan nader in op de handelingsperspectieven die zijn ontworpen door de betrokkenen om de waarden te borgen in de technologie, de implementatie daarvan in de omgeving en in het gebruik van GAI door ons als mens. De resultaten van de sessies en de conferentie zijn input voor het visiedocument AI waar door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan wordt gewerkt.

Programma

09:30 uur

Inloop

10:00 uur

Welkomstwoord dagvoorzitter

Marjolijn Bonthuis, programmadirecteur, ECP | Platform voor de Informatiesamenleving

10:05 uur

De Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren en Generatieve AI
Wouter Welling, MT-lid Digitale Samenleving, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

10:15 uur

Generatieve AI en de bredere context
Jasper Kars, Beleidsmedewerker Data en AI, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

10:25 uur

Generatieve AI in context: de Aanpak Begeleidingsethiek
Daniël Tijink, MT-lid Ethiek en Strategie, ECP Platform voor de Informatiesamenleving

10:50 uur

De casussen: interviews met betrokkenen

11:30 uur

Pauze

11:45 uur

Doe de doe-dialoog

12:00 uur

De resultaten van de casussen: effecten, waarden en handelingsopties

12:30 uur

Panelgesprek en breder dialoog

12:55 uur

Afsluiting

13:00 uur

Netwerklunch

14:00 uur

Einde bijeenkomst

Foodwaste

Tijdens deze bijeenkomst bieden wij u lunch aan. Wij gaan bewust om met de inkoop van middelen en catering om zo foodwaste te voorkomen. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, wilt u het ons dan uiterlijk 4 december laten weten? U kunt zich afmelden via de bevestigingsmail van de aanmelding. Kunt u deze mail niet meer vinden? Mail dan uw afmelding naar events@ecp.nl.Veel dank!

Dieetwensen

Mocht u dieetwensen of een voedselallergie hebben, dan verzoeken wij u dit aan te geven in het aanmeldformulier. Wij houden dan rekening met uw wensen/ dieet.

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de Aanpak Begeleidingsethiek? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

14-12-2023 09:30 - 14:00 Koninklijke Schouwburg, Den Haag aanmelden
  • Aanpak begeleidingsethiek

    Digitalisering en nieuwe technologieën zoals big data, artificial intelligence, robotica en cloud computing roepen ethische vragen op. Waarvoor mag je data gebruiken? Wat betekent het werken met een robot voor mensen? Kunnen we o... + Meer over Aanpak begeleidingsethiek