Daniel Tijink


Daniël Tijink is wijsgerig ingenieur en (gepromoveerd) bestuurskundige. Hij werkte vijftien jaar als strateeg en coördinator bij de rijksoverheid op beleidsterreinen als telecom, energie, verkeer en vooral digitalisering en de maatschappelijke impact. In 2014 maakte hij de overstap naar ECP|Platform voor de informatiesamenleving, waar hij lid is van het MT en verantwoordelijk voor strategie-ontwikkeling, zorg en ethiek. Voor ethiek ontwikkelde hij de aanpak begeleidingsethiek. Hij leidt met professor Verbeek het platform ethiek en digitalisering en bouwde de community rond begeleidingsethiek uit. Binnen de NLAIC is hij verantwoordelijk voor ethiek en leidt hij het ethiekplatform PACE. Hij is lid van de ethische commissie van de gemeenten Eindhoven.

Daniel is spreker bij de sessie: Ethiek in de praktijk.