Privacy

Jaar: 2019

De hoeveelheid digitaal beschikbare data groeit exponentieel. Daardoor nemen ook de zorgen over oneigenlijke toegang tot en misbruik van persoons- en bedrijfsgevoelige data toe. ECP voert het maatschappelijk debat over hoe verantwoord om te gaan met vertrouwelijke informatie en draagt bij aan de totstandkoming van concrete oplossingen.

Verantwoord omgaan met vertrouwelijke informatie

De hoeveelheid digitaal beschikbare data neemt met de dag toe. Steeds meer persoonlijke en bedrijfsgegevens worden in steeds meer databases opgeslagen. Databases die vaak via het web toegankelijk zijn. Bij een te losse houding tegenover het verzamelen, bewaren en gebruiken van die gegevens, kunnen gevoelige gegevens terecht komen bij onbevoegden.

De laatste jaren zijn de zorgen over oneigenlijke toegang tot en gebruik van persoons- en bedrijfsgevoelige data toegenomen. Deze zorgen spitsen zich enerzijds toe op een gebrek aan transparantie over het gebruik van gegevens en anderzijds op de beveiligingsproblematiek.

Om het vertrouwen van de klant te behouden, is het voor bedrijven en overheden van steeds groter belang om aan te tonen dat zij op verantwoorde wijze omgaan met informatie. ECP wil bijdragen aan het maatschappelijk debat hierover en aan de totstandkoming van concrete oplossingen.

Highlights

Activiteiten

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderwerp privacy en ICT kunt u contact opnemen met Esther Mieremet of Marjolijn Bonthuis-Krijger via privacy[@]ecp.nl of telefonisch via 070-419 03 09.Terug naar activiteiten