Terugblik: Zeekabel Coalitie netwerkt in Londen

Vorige week stond de Zeekabel Coalitie op het Submarine Networks event in Londen, om de coalitie te presenteren aan internationale partijen die zich bezighouden met onderzeese connectiviteit.

“Omdat het een relatief nieuwe coalitie is, kenden veel partijen ons nog niet,’ vertelt ambassadeur van de coalitie, Martin Prins. “Terwijl het voor veel internationale partijen toch zeer nuttig kan zijn om kennis te nemen van wat de coalitie voor ze kan betekenen.”

De Zeekabel Coalitie is een centraal aanspreekpunt in Nederland dat nieuwe kabelinitiatieven ondersteunt, waarbij zij onder andere relevante partijen aan elkaar verbinden en helpen navigeren van het regel- en vergunningensysteem. “Nederland heeft een goede ligging voor aanlandingen in Europa en heeft een zeer sterke digitale infrastructuur,” vertelt Martin. “Daarnaast zijn er veel relevante partners betrokken bij de coalitie, van zowel de overheid als het bedrijfsleven en kennisinstellingen.”

In deze presentatie worden de rol van de coalitie en de voordelen van het aanlanden van zeekabels in Nederland snel inzichtelijk gemaakt.

Ook werd tijdens het Submarine Networks event een nieuwe aanlanding in Nederland, het IOEMA-project, bekend gemaakt. Vanuit de Zeekabel Coalitie wordt er actief gewerkt om deze aanlanding zo goed mogelijk te ondersteunen.

“We hebben een mooie start gemaakt. Nu gaan we verkennen hoe we samenwerkingen naar een hoger niveau kunnen tillen,” sluit Martin af.

Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan de Zeekabel Coalitie? Neem dan contact op via zeekabelcoalitie@ecp.nl

ECP faciliteert de samenwerking tussen de coalitiepartijen vanuit een projectsecretaris- en coördinatierol en levert daarbij projectondersteuning, communicatie- en coördinerende werkzaamheden.