De Zeekabel Coalitie: één centraal aanspreekpunt voor zeekabelaanlandingen in Nederland

Dit artikel is origineel verschenen op Total Telecom.

Nederland staat bekend als een belangrijke digitale hub. Er is namelijk een zeer grote dichtheid aan datacenters, een sterke digitale economie en een excellente digitale infrastructuur, zowel door zee als over land naar het Europese achterland. Om deze positie als digitale hub te benadrukken en versterken is begin 2023 de Zeekabel Coalitie* opgericht.

Unieke ondersteuning bij het aanlanden van zeekabels in Nederland

De coalitie is een unieke publiek-private samenwerking met partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Verschillende categorieën belanghebbenden zijn vertegenwoordigd: infrastructuur, datacentra, kennisinstellingen, groothandel eindgebruikers en verschillende overheidsniveaus. De coalitie ondersteunt nieuwe kabelinitiatieven door het delen van kennis over het Nederlandse ecosysteem, het verbinden met relevante partijen en het navigeren van het regel- en vergunningensysteem in Nederland.

Ondanks dat het een relatief nieuwe coalitie is, zijn er al mooie ontwikkelingen gaande. Martin Prins, de ambassadeur van de Zeekabel Coalitie, vertelt: “We zijn momenteel bezig met kabeltrajecten bij verschillende consortia. We helpen als coalitie bijvoorbeeld om het makkelijker te maken vergunningen te krijgen en aanlandingen te leggen. We werken hierin samen met de verantwoordelijke instanties in Nederland.”

Zo is de coalitie in gesprek met FNF, met de ambitie om een bijzondere zeekabelaanlanding te doen: de eerste directe digitale route van Asia, langs Noord-Amerika naar Centraal-Europa.

Stroomlijning en drempelverlaging voor aanlanding

Naast het direct assisteren van internationale consortia werkt de coalitie ook actief aan projecten in Nederland die het aanlanden eenvoudig en aantrekkelijk maken. Zo wordt er gewerkt aan het inrichten van één centraal coördinatiepunt, om zo alle informatieverstrekking en vergunningsverlening onder te brengen bij één procescoördinator en daarmee aanvraagprocedures aanzienlijk te verkorten.

Verder onderzoekt de coalitie de mogelijkheden voor centrale Cable Landing Stations op zee, het samenleggen van datakabels met energiekabels en het hergebruiken van bestaande routes en faciliteiten van kabels die uitgefaseerd worden. Al deze projecten zijn voorbeelden van versimpeling van het aanlandproces en de kracht van publiek-private samenwerking.

Peter van Burgel, CEO van AMS-IX: “De Zeekabel Coalitie zet belangrijke stappen in het verder faciliteren van onderzeese kabelsystemen naar Nederland. We zijn blij dat we actief meewerken aan het verder versterken van de leidende positie van Nederland als digitaal knooppunt en digitale toegangspoort tot Europa.”

De Nederlandse overheid is ‘toekomstgericht en ondersteunend’

Het aanlanden en goed onderhouden van zeekabels staat ook op de politieke agenda. De Nederlandse overheid benadrukt dat we de digitale infrastructuur, waaronder zeekabels, niet voor lief moeten nemen. Het vereist continue inspanning van zowel bedrijven als de overheid om de digitale infrastructuur innovatief, hoogwaardig, betaalbaar, weerbaar, veilig en duurzaam te houden.

“Het plan van de Nederlandse overheid is om de komende jaren meer te investeren in de digitale infrastructuur”, zegt Martin Prins. “Dat is voor ons uiteraard een positieve ontwikkeling, omdat we zeekabellandingen willen blijven stimuleren. Maar ook voor externen is het dus een mooie tijd om aanlandingen te leggen.”

We kijken uit naar de ontmoeting op Submarine Networks

Martin Prins zal samen met zijn collega’s Aldert de Jongste (coalitie stategist) en Björn Oosterwijk (Projectadviseur) aanwezig zijn op het Submarine Networks Event in Londen, mei 2024. Tijdens de News in Brief-sessie zal Martin de coalitie en de propositie van Nederland verder introduceren. ‘Het moge duidelijk zijn dat Nederland “open is for business”. We komen onze coalitie introduceren aan de internationale zeekabel community en geïnteresseerde partijen informeren over de mogelijkheden die Nederland en de Zeekabel Coalitie kan bieden.

*De Zeekabel Coalitie is een samenwerking met ABN AMRO, AMS-IX, Digital Realty, Dutch Datacenter Association (DDA), Equinix, Eurofiber, Fiber Carrier Association (FCA), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, i3D.net, InnovationQuarter, Liberty Global, Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), NL-IX, Relined, Rijkswaterstaat, Stichting DiNL, Stratix en SURF.


Betrokken ECP'ers

Björn Oosterwijk

Malon van der Toorn

Aldert de Jongste

René Montenarie