Aleid Wolfsen neemt Privacy Benchmark in ontvangst

Aleid Wolfsen

De hoeveelheid digitaal beschikbare data neemt met de dag toe. Steeds meer persoonlijke en bedrijfsgegevens worden in steeds meer databases opgeslagen. Om inzage te krijgen in de manier waarop Nederlandse organisaties omgaan met het onderwerp privacy organiseert ECP in samenwerking met Verdonck Klooster & Associates de Nationale Privacy Benchmark 2017. Tijdens de plenaire opening van het…