Veiliginternetten.nl over jongeren en cybercrime

Veiliginternetten.nl is de afgelopen tijd bezig geweest met het thema ‘jongeren en cybercrime’. Zo was het onlangs partner van Hack Talk 10 over ‘cyberboefjes’ en werd er in het najaar van 2018 de campagne ‘hacktalent’ gelanceerd. Bovendien was ECP’er Marjolijn Bonthuis in het nieuws over dit thema. Lees hieronder meer. Bewustwordingscampagne Nationale Politie over cybercrime door jongeren…