Terugblik debat Gemeenschappelijke GezondheidsData

e-health zorg

Op dinsdag 23 mei nam ECP’s Daniël Tijink (sr. adviseur Strategie & Zorg) deel aan een paneldiscussie over Big Data in de zorg. Bij Big Data worstelen zorg en privacy al snel met elkaar. De GGD beschikt over veel informatie die goed ingezet kan worden voor andere doeleinden. Welke kansen zijn er om deze data te delen?…