Veilige E-mail Coalitie

E-mail is een zeer veel gebruikt communicatiemiddel. Miljoenen Nederlanders verzenden en ontvangen dagelijks samen tientallen miljoenen e-mailberichten. Onveilige e-mail zorgt helaas dagelijks voor misbruik en schade. Gelukkig kan e-mail veiliger. Daarvoor is het wel belangrijk dat verzenders en ontvangers in de gehele keten moderne beveiligingsmaatregelen en daarbij behorende standaarden toepassen.

Met de Veilige E-mail Coalitie nemen bedrijfsleven en overheid het gezamenlijke initiatief tot brede invoering van e-mailbeveiliging en up-to-date standaarden. De ondertekenaars vormen een coalitie om het vertrouwen in en de veiligheid van e-mail te vergroten. Zij werken daarbij intensief samen aan een invoeringsplan en delen kennis en ervaring.

Open standaarden

Het betreft open standaarden die voor iedereen vrijelijk beschikbaar zijn. De standaarden waar de Veilige E-mail Coalitie voor staat, zorgen ervoor dat internetcriminelen niet zomaar uit naam van andermans e-mailadres phishingmails kunnen versturen. Daarnaast helpen ze om het afluisteren van bedrijfs- en privacygevoelige informatie in e-mails te voorkomen.Wilt u zelf testen of u veilig e-mailt? Ga dan naar internet.nl.

Wilt u meer weten over de techniek achter internet en de verschillende standaarden? Coalitiepartner Forus-P heeft dit in een document op een eenvoudige manier inzichtelijk gemaakt.

Rol ECP

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is de aanjager van de Veilige E-mail Coalitie en tevens de organisator, projectleider en secretaris van de coalitie.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig

Betrokken ECP'ers

Betrokken Deelnemers