Veilige E-mail Coalitie

Miljoenen Nederlanders verzenden en ontvangen dagelijks samen tientallen miljoenen e-mailberichten. Onvoldoende beveiliging van e-mail, door bijvoorbeeld het niet updaten van moderne internetstandaarden in e-mailinstellingen zorgt helaas dagelijks voor misbruik en schade.

Met de Veilige E-mail Coalitie nemen bedrijfsleven en overheid het gezamenlijke initiatief tot brede invoering van e-mailbeveiliging en up-to-date standaarden. De ondertekenaars vormen een coalitie om het vertrouwen in en de veiligheid van e-mail te vergroten. Zij delen kennis en ervaring.

Open standaarden

Open standaarden zijn voor iedereen vrijelijk beschikbaar. De standaarden waar de Veilige E-mail Coalitie voor staat, zorgen ervoor dat internetcriminelen niet zomaar uit naam van andermans e-mailadres phishingmails kunnen versturen. Daarnaast voorkomen ze het afluisteren van bedrijfs- en privacygevoelige informatie in e-mails.

Wilt u zelf testen of u veilig e-mailt? Ga dan naar internet.nl.

Rol ECP

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is de aanjager van de Veilige E-mail Coalitie en tevens de organisator, projectleider en secretaris van de coalitie.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig

Betrokken ECP'ers

Esther Van den Neste

Derk Henderson

Betrokken Deelnemers