Het belang van orkestratie van de samenwerkingsketen: naar coalitie-doorsnijdende samenwerking

  • live sessie

Binnen Team dutch digital delta (ddd) wordt voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing van digitale sleuteltechnologieën gewerkt aan innovatie met impact in verschillende publiek-private coalities. Vanuit de technologische ontwikkelingen zien we steeds meer mogelijkheden voor convergentie tussen bijvoorbeeld AI, Blockchain en Cybersecurity ontstaan. Ook in diverse wetenschappelijke disciplines is de wisselwerking hiertussen vaker onderwerp van onderzoek. Maar wat is de behoefte in de praktijk? Speelt dit ook bij organisaties werkzaam in energie, de zorg of veiligheid? En zo ja, hoe maak je relevante en kansrijke cross-overs van coalities t.b.v. één of meerdere van deze missiegedreven innovatiegebieden? De orkestratie van de samenwerkingsketen is vandaag de dag een van de belangrijkste key succes factoren voor implementatie en opschaling. Ook met het oog op (Europese) calls neemt het belang van synergie tussen digitale sleuteltechnologieën toe en daaraan te formeren consortia. 

Tijdens deze paneldiscussie spreken we met experts en leiders vanuit de Dutch Blockchain Coalition (DBC) en de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) over deze vragen. Vervolgens verkennen we waar deze technologieën elkaar kunnen versterken en gaan we op zoek naar mogelijke samenwerkingen tussen deze technologieën en hoe deze vorm gegeven kunnen worden. 

Datum: woensdag 18 november
Tijd: 14.45-15.30 uur

ECP Jaarfestival

Van dinsdag 17 t/m donderdag 19 november 2020 organiseert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met een groot aantal partners een hybride meerdaags event over onze digitale samenleving in stroomversn... + Meer over ECP Jaarfestival.