Drs. Yvette Tuin


Teamleider Wiskunde en Informatica, NWO

Yvette Tuin is sinds 2008 werkzaam bij NWO binnen het team informatica. Zij is werkzaam gebleven binnen dit werkveld en heeft sinds 2012 een leidinggevende functie binnen het team informatica en sinds 2017 is ze teamleider in het team wiskunde en informatica met als focus informatica. Vanuit die functie is ze betrokken geweest bij de ontwikkelingen bij de topsector ICT zowel binnen HTSM, als bij Commit2Data en Block Chain Coalitie. Ook is ze nauw betrokken bij de organisatie van het congres ICT.Open en de samenwerking met de conferentie Nederland Digitaal.