Fred Boekhorst


Directeur Topsector ICT, Team dutch digital delta

Fred heeft, voordat hij directeur bij Topsector ICT werd, gewerkt bij Philips, waar hij laatstelijk verantwoordelijk was voor het wereldwijde onderzoek binnen het domein Personal Health. Fred heeft diverse neven-rollen gehad, gericht op samenwerking tussen partijen, zowel publiekprivaat (EIT Digital Supervisory Board Member) als privaat-privaat (NineSigma advisory board). Als directeur Topsector ICT werkt hij aan de groei van de Topsector en het vergroten van de impact binnen het missiegedreven innovatiebeleid.