Politici verkennen de positie van burgers in de datasamenleving in derde sessie Digitale Binnenhof Academy

Foto Valerie Frissen met witruimte eromheen

Op donderdag 20 mei stond het onderwerp ‘Data als eigendom van de burger’ op het programma van de Digitale Binnenhof Academy. Geïnteresseerde politici uit het digitale domein luisterden naar Valerie Frissen, hoogleraar Digital Technologies en Social Change aan de Universiteit Leiden en tevens directeur van het SIDN fonds. Valerie Frissen ging in haar lezing in…