Behoefte digitale informatievoorziening binnen de Tweede Kamer

Uitzicht op Buitenhof vanaf de hofvijfer, met roze tulpen in de voorgrond.

Het gebrek aan noodzakelijke kennis over digitalisering bij Kamerleden heeft het tot ‘hot topic’ geschopt. Het is een begin. Nu nog de oplossing. Vanuit ECP sprak Arie van Bellen de afgelopen weken een aantal Kamerleden en voormalig Kamerleden om te inventariseren waar de behoefte aan digitale informatievoorziening ligt. Daarbij trad hij mede op vanuit de…

Tweede Kamer krijgt vaste commissie Digitale zaken

Tweede Kamer

De Tweede Kamer krijgt een vaste commissie voor Digitale Zaken. De motie Van Der Molen c.s. die hiertoe opriep is vorige week (6 oktober) met een ruime meerderheid aangenomen. Hiermee zullen de aanbevelingen uit het eindrapport Update Vereist van de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst (TCDT) worden opgevolgd en zal de nieuwe vaste commissie Digitale Zaken hier het eerste…

Tijdelijke Tweede Kamer-commissie Digitale Toekomst doet aanbevelingen

Tweede Kamer

Gezien het grote belang van digitalisering in onze samenleving heeft de Tweede Kamer vorig jaar naar aanleiding van een unaniem gesteunde motie een zogenaamde Tijdelijke Commissie geformeerd. Voorzitter is GroenLinks-kamerlid Kathalijne Buitenweg. Met als titel ‘Grip op de digitale transitie’ heeft de commissie haar conclusies en aanbevelingen op 28 mei j.l. naar buiten gebracht. Aanleiding…