Aansprakelijkheid bij schade door digitale onveiligheid

Afbeelding Dialoog cyberonveligheid en schadeverhaling

ECP heeft voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tijdens een tweetal sessies een dialoog georganiseerd over aansprakelijkheid in relatie tot schade veroorzaakt door digitale onveiligheid. Als een organisatie in een B2B-relatie schade lijdt door digitale onveiligheid, dan rijst de vraag in hoeverre het aansprakelijkheidsrecht mogelijkheden biedt om deze schade op een ander te…