Op zoek naar financiering voor innovatieve internetprojecten rond Responsible AI?

sidn fonds logo

Het SIDN fonds is op zoek naar projecten op het gebied van Responsible AI. Wat is de rol van AI in ons leven en welke invloed hebben we hierop? Wat betekent AI voor de verhouding tussen mens en technologie? Projecten die hierop inspelen worden van harte uitgenodigd een aanvraag in te dienen (deadline 17 september 2018, 13.00…