Terugblik Nationale Privacy Conferentie 2020

Nationale Privacy Conferentie

Op 28 januari organiseerde ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met Privacy First voor de derde keer de Nationale Privacy Conferentie. Op deze dag in 1981 werd het Dataprotectieverdrag ondertekend. In het kader hiervan heeft de Raad van Europa met steun van de Europese commissie deze dag als Europese dag van de Privacy (Data Protection Day)…